Verkeersprojecten uitgelicht

De gemeente voert in de stad werkzaamheden uit die de verkeersveiligheid en de fietsvriendelijkheid vergroten. In Gemeentenieuws starten we een serie om deze projecten uit te lichten. We beginnen met een terugblik op het aanleggen van de rotonde op de kruising van de Zwanensingel en Zwaluwenlaan.

Vlaardingen in 2021 verkeersveiliger en fietsvriendelijker

Dit jaar staan er behoorlijk wat werkzaamheden op stapel om Vlaardingen verkeersveiliger en fietsvriendelijker te maken. Wethouder Bart Bikkers licht toe: “In 2021 gaat de gemeente hiermee flink aan de slag, mede dankzij een subsidie van het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag van bijna € 750.000.  Die subsidie hebben we aangevraagd en gekregen voor 28 projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren. We combineren deze ingrepen zoveel mogelijk met gepland onderhoud en herstructureringswerk. Zo gaan we de omgeving van scholen en zorginstellingen veiliger maken, 30-km-gebieden uitbreiden en het oversteken van drukke wegen voor wandelaars en fietsers verbeteren.” 
 
De gemeente werkt al een tijd aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid in de stad.  De rotonde Zwanensingel-Zwaluwenlaan, die in 2020 is aangelegd, is een voorbeeld van een fietsvriendelijke rotonde. Fietsers kunnen hier gemakkelijker en veiliger doorfietsen, omdat ze voorrang hebben op het gemotoriseerde verkeer. De fietspaden hebben bovendien rijwielvriendelijke trottoirbanden. Wanneer een fietser de bocht verkeerd inschat, blijft hij door de schuine stoeprand makkelijker overeind. 

Effect rotonde

Met het aanleggen van een rotonde aan de Zwanensingel ging een lang gekoesterde wens van de bewoners van Holy-Zuidoost in vervulling. De rotonde is nu ruim een jaar in gebruik. Hoe ziet Dick van der Werf, voorzitter van bewonersorganisatie De Toekomst, het effect in de praktijk? “We zijn er trots op dat we dit als bewoners voor elkaar hebben gekregen”, steekt Van der Werf enthousiast van wal. “Ik kijk vaak uit mijn keukenraam en constateer dan hoe soepel het verkeer nu doorstroomt. Het gaat er gemoedelijk aan toe. Auto’s stoppen voor overstekers en geven fietsers en verkeer op de rotonde voorrang.” 

Bewoners zijn blij

Van der Werf krijgt nog vaak te horen dat mensen in de buurt blij zijn met de rotonde: “Hiervoor was het een grote racebaan en gebeurden er veel te veel ongelukken. Ook fietsers waren niet veilig. Het was eigenlijk een doorgaande weg met een zijstraat en auto’s namen vaak voorrang, ook als ze het niet hadden. Nu gebeurt er soms helaas nog wel iets, maar dat is niet te vergelijken met vroeger.” Ook wethouder Bart Bikkers is tevreden: “De verkeersveiligheid op deze locatie vroeg al jaren de aandacht. Deze rotonde zorgt nu voor meer veiligheid en betere verkeersdoorstroming.”

Dick van der Werf rotonde RD

Anneke Kriek en Dick van der Werf van bewonersorganisatie De Toekomst voor ‘hun rotonde’.
[Fotografie: Roel Dijkstra]

Duurzaam en recyclebaar

De rotonde aan de Zwanensingel is aangelegd als schoolvoorbeeld van duurzaamheid. Het was op het moment van aanleg de meest duurzame rotonde van de regio. Vrijwel alle gebruikte materialen van de rotonde zijn recyclebaar. Ook zijn giftige stoffen zoveel als mogelijk uit de materialen gefilterd en is er bewust afgestapt van asfalt als verharding van de rotonde. Beton vraagt namelijk weinig onderhoud en gaat langer mee dan asfalt. Nog een innovatie: de fietspaden zijn uitgevoerd in rood beton in plaats van asfalt met rode coating. Beton kun je kleuren met natuurlijke kleurstoffen en dat is goed voor het milieu. Ook het groen op en rondom de rotonde is duurzaam aangelegd. De vakken met vaste planten hebben alleen het eerste jaar normaal onderhoud nodig, maar worden daarna door het dichtgroeien onderhoudsarm. En rondom de rotonde zijn bomen geplant die fijnstof vangen en de lucht filteren.

 Mobiliteitsagenda 2021

De aanleg van de rotonde past in het Actieplan Mobiliteit, waarin een veilig, bereikbaar en gezond Vlaardingen centraal staat. Op basis van dit actieplan stelt de gemeente dit jaar een uitvoeringsagenda voor de komende drie jaar op: de Mobiliteitsagenda. Ondertussen gaan we aan de slag met de verkeersveiligheidsprojecten voor dit jaar.