Verbeterslag Marathonweg in 2023

Werken aan betere doorstroming, verkeersveiligheid en minder geluid

Hoe zit het nou met de Marathonweg? Die zou toch aangepast gaan worden? Jazeker! De voorbereidingen voor het project hebben de nodige tijd in beslag genomen, maar nu is het zo ver. De komende tijd worden op de Marathonweg verschillende kruispunten verbeterd en komt er geluidsreducerend asfalt. De ingrepen verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer en verminderen geluidsoverlast.

Het wegverkeer groeit en ook de uitbreiding van (industriële) bedrijvigheid in de Rivierzone zorgt voor meer verkeer op de Marathonweg. Verkeersstudies wijzen uit dat de Marathonweg de verkeerstoename niet goed kan verwerken. In het Actieplan Mobiliteit is de Marathonweg aangewezen als een van de hoofdontsluitingen van Vlaardingen. De gemeente wil de Marathonweg dan ook aanpassen voor een betere verkeersdoorstroming, waarbij verkeersveiligheid en minder geluidsoverlast ook belangrijke aandachtspunten zijn. Als het project voorspoedig verloopt, zijn de werkzaamheden eind 2023 afgerond.

Kruising Westlandseweg en A20

In januari start aannemer Van Dijk Maasland met de kruising Westlandseweg - A20 - Marathonweg. Hier wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat de afrit van de A20 (afrit 8) vanuit de richting Hoek van Holland verlegd. Deze komt in de nieuwe situatie recht tegenover de Westlandseweg te liggen. Ook komt er een extra opstelstrook op de Marathonweg richting Maassluis. Door deze ingrepen stroomt het verkeer straks beter door en ontstaan er minder wachtrijen. De verbeteringen dragen ook bij aan een betere doorstroming op de A20. De aanpassing van de kruising van de Marathonweg met de Westlandseweg en de A20 is naar verwachting half maart 2023 gereed. 

Marathonweg

Gehele project

De aanpak van de Marathonweg is een project dat uit diverse deelprojecten bestaat. In 2021 begon het project met een nieuwe inrichting van de fietsoversteek Zuidbuurtseweg. Hier is een middeneiland aangelegd, om er voor te zorgen dat fietsers de weg veiliger over kunnen steken. Behalve de kruising met de Westlandseweg/A20, volgt ook nog het kruispunt met de Marnixlaan waar verkeerslichten geplaatst worden. Verder krijgt het kruispunt met de Floris de Vijfdelaan/Billitonlaan een reconstructie en nieuwe verkeerslichten. En de gehele Marathonweg, met uitzondering van kruispunten en bochten, krijgt geluidsreducerend asfalt. 

Overlast

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, verspreid over 2023. De gemeente en de aannemer zetten zich in om er voor te zorgen dat de verkeersstromen zo min mogelijk worden gehinderd, maar het project Marathonweg is een ingrijpend project op een drukke route. Het is dan ook niet te voorkomen dat de uitvoering van dit project overlast veroorzaakt.

Warmteleiding

Naast de geplande werkzaamheden lopen er gesprekken over het eventueel aanleggen van een warmteleiding langs de Marathonweg om Vlaardingse huizen in de toekomst van duurzame warme te voorzien.