Veiligheidsrisicogebied Vlaardingen

Burgemeester Eenhoorn wijst het stedelijk gebied van Vlaardingen aan als veiligheidsrisicogebied op grond van artikel 174b van de Gemeentewet. Dat betekent dat de politie hier preventief mag fouilleren en vervoermiddelen en bagage mag onderzoeken op de aanwezigheid van wapens.

Achtergrond

De minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten om vanaf 23 januari 2021 een landelijke avondklok in te stellen van 21:00 uur tot 04:30 uur ter bestrijding van de Covid-19 pandemie. Dit heeft de afgelopen dagen op verschillende plaatsen in Nederland geleidt tot demonstraties dan wel samenkomsten die gepaard zijn gegaan met grote ongeregeldheden en ernstige wanordelijkheden. Er zijn aanwijzingen dat ook op diverse locaties in Vlaardingen ernstige wanordelijkheden zullen plaatsvinden 

Besluiten 

De burgemeester heeft de volgende besluiten genomen: