Uitbreiding inzet Stroomopwaarts: nuttig werk en een schonere stad

Medewerkers van Stroomopwaarts zorgden al in grote delen van de stad voor fikse opruimbeurten. Vanaf nu zijn zij actief in de hele stad.

De werkzaamheden zijn gevarieerd: de afvalbakken legen, plantenbakken water geven, stickers en bekladding te lijf gaan, afvalbakken opknappen, op pad met de Glutton (dit is een soort megastofzuiger waarmee alles - van kleine peukjes tot flinke voorwerpen, zoals blikjes - opgezogen kunnen worden. Houd uw teckel maar goed vast aan de lijn!). 

Zwerfafval

Daarnaast gaan de medewerkers van Stroomopwaarts zo veel mogelijk zwerfafval te lijf: van de per ongeluk uit een jaszak ontsnapte zakdoek tot de achteloos gedumpte resten van een fastfood-feestmaal met of zonder rottende restjes. Zij ruimen, prikken, vegen onvermoeibaar door, alles voor een schone stad. 

Mooie samenwerking

Het gaat hier om een samenwerking waar we als gemeente heel blij mee zijn: een mooie verbinding tussen sociaal en fysiek. Een kwetsbare doelgroep die hier aan de slag kan met heel zinvol werk en zo een prachtige bijdrage levert aan de leefbaarheid van onze stad. Ook dat maakt Vlaardingen een mooie woonstad.