Tweede uur gratis parkeren in garages gestopt

De Stichting Stadshart Vlaardingen, Multi Vastgoed, garage-exploitant BKS en de gemeente hebben besloten om de pilot met het gratis tweede uur parkeren in de openbare garages na 24 augustus 2020 niet structureel voort te zetten. Het tweede uur gratis parkeren had wel een positief effect: meer mensen bleven langer in de garages staan. Dit leidde, ook voordat de coronacrisis begon, helaas niet tot meetbare omzetstijging en meer klantenbinding in de binnenstad. De partijen hebben bovendien onvoldoende financiële middelen beschikbaar voor een vervolg.

Vanaf eind augustus 2019 is in Vlaardingen een pilot van een jaar uitgevoerd met het tweede uur gratis parkeren in de openbare parkeergarages. Het doel was om te kijken of een aangepast parkeertarief een gunstig effect had op de verblijfsduur van autobezoekers in de binnenstad, met positieve effecten voor de ondernemers als gevolg.

Leerzame pilot

Wethouder Bart Bikkers:  “Door het tweede uur gratis parkeren stonden mensen vaker en langer met hun auto in de garages in de binnenstad. Ook waren behoorlijk wat mensen van de pilot op de hoogte. Dat is positief om te constateren. Helaas is het koopgedrag in de binnenstad niet meetbaar gestegen. We hebben veel geleerd van de pilot. De samenwerking tussen de ondernemers, een vastgoedpartij, de garage-exploitant en de gemeente was constructief en zie ik als een succesvolle publiek-private samenwerking. De ondernemers en de vastgoedpartij starten nu, met ondersteuning van de gemeente, een traject om hun onderlinge samenwerking verder te versterken. Als in de toekomst zulke parkeeracties weer mogelijk zijn, kunnen optimaal samenwerkende ondernemers hun kansen grijpen om met gecoördineerde acties bezoekers te verleiden naar de binnenstad te komen.”

Het beëindigen van de pilot betekent dat per 24 augustus 2020 de oorspronkelijke parkeertarieven weer van kracht zijn.