Twee kontjes hoog.... tijd om te maaien

De ratelaar, de klaprozen, de koekoeksbloem, een enkele korenbloem; de Vlaardingse bermen en velden met hoog gras hebben zich weer van hun mooiste kant laten zien. Dat is niet alleen fijn om naar te kijken, maar ook plezierig voor insecten. Dat is dan ook de reden dat we in Vlaardingen op veel plekken er voor kiezen om het gras pas laat te maaien. Nu de meeste bloemrijke grasmengsels uitgebloeid raken, komt de maaitijd dichterbij.

De komende weken worden bermen en velden gemaaid. Daar waar velden nog heel bloemrijk zijn, kan het zijn dat de maaiers er nog even omheen werken, zodat wij, de vlinders en de bijen zo lang mogelijk van die kleurenpracht kunnen genieten. Plekken die we nu overslaan worden rond augustus gemaaid bij de laatste ronde. In wegbermen maaien we in ieder geval bij oversteekplaatsen en kruisingen, hoe bloemrijk het daar ook is. Want we willen niet dat het gras het zicht, en daarmee de verkeersveiligheid, in gevaar brengt.

Zonde?

Maaien roept altijd reacties op. De een vindt al dat lange gras maar niets en had de maaier wel eerder langs willen zien komen. De ander vindt het zonde dat we het gras wegmaaien en vraagt zich af of dit geen schade toebrengt aan de natuur. Door de velden te maaien en het maaisel af te voeren, verschralen we de bodem. Daardoor ontstaan er omstandigheden waarop uw tuinplanten het wellicht niet zo naar hun zin zouden hebben, maar waardoor de mooiste bloemrijke graslanden kunnen ontstaan. Bovendien geeft een maaibeurt aan het eind van het voorjaar ook ruimte voor bepaalde planten voor een tweede bloei.

Planning

Sommige bewoners vinden het fijn om vooraf te weten waar we op welk moment aan het werk zijn. Voor hen slecht nieuws, want – zoals onze groenbeheerders melden – ‘de natuur is niet te knippen met een schaartje’. Ze bedoelen hiermee dat het beheer van groen zich slecht laat vatten in schema’s en planningen. De bloemrijkheid van een veld, het weer, wachten op vogels die nog in het veld zitten te broeden en dat soort omstandigheden, bepalen welke werkzaamheden op welk moment en op welke  plek uitgevoerd worden. 
uitgebloeide grasberm

Op veel plekken zijn de kleurrijke bloemenbermen uitgebloeid.