Terugblik jaarwisseling

Beste Vlaardingers,

De beste wensen voor het nieuwe jaar, en wat voor een jaar! Dit jaar bestaat namelijk Vlaardingen 750 jaar. Het wordt een jaar waarin Vlaardingen Viert en we samen Vlaardingen Doen! We luiden het feestjaar in op de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari. U bent van harte welkom. Op de volgende pagina’s leest u er meer over. Laten we er samen een feestelijk jaar van maken!

Blokken waar 2023 opstaat.Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we nog even terug naar het verloop van de jaarwisseling in Vlaardingen. Samen met onze partners van de politie, brandweer (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), Irado, Minters en DCMR hadden we de nodige voorbereidingen getroffen om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. Een jaarwisseling zonder de beperkingen van afgelopen twee jaar. We hebben gelukkig weer volop kunnen genieten van sfeervolle feestdagen en elkaar. Op een aantal incidenten na was de jaarwisseling vooral feestelijk in Vlaardingen. De hulpdiensten hebben minder inzetten gehad en er was een prima sfeer onder de Vlaardingers. 

Politie

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling heeft de politie met diverse acties ingezet op het van straat halen van illegaal vuurwerk. In de nacht van 31 december 2022 op 1 januari 2023 heeft de politie zo’n 15 meldingen gehad, vooral over (vuurwerk)overlast. Op locaties waar we andere jaren veel overlast ervaarden was het deze keer gelukkig rustiger. Helaas heeft de ME wel twee keer moeten ingrijpen in de Westwijk, waarbij twee mensen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Ook werd een boete uitgedeeld voor overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Brandweer

In Vlaardingen was opnieuw een decentrale meldkamer ingericht om de centrale meldkamer in Rotterdam te ontlasten. Beide meldkamers hebben een drukke nacht gehad. In Vlaardingen zijn 40 meldingen geweest, waarbij de brandweer 23 keer moest uitrukken. Het ging onder andere om een autobrand en een klein brandje op een balkon van een woning. Het aantal incidenten is regionaal voor de derde keer op rij lager dan voorgaande jaarwisselingen. 

Gemeente

Medewerkers van de gemeente hebben de afgelopen dagen extra aandacht gehad voor vuurwerkoverlast en het weghalen van kerstbomen en ander afval in de buitenruimte. Hierbij hebben we ook weer mensen van het SUS-team ingezet, zodat we meer ogen en oren op straat hadden. Ook de kinderen in onze stad hebben hun steentje bijgedragen door mee te doen aan de inzamelingsactie. Per ingeleverde kerstboom krijgen zij hiervoor € 0,50 en een speciale kanskaart. 

De medewerkers van Toezicht & Handhaving hebben op 31 december veel aandacht gehad voor overlast van jongeren en het afsteken van vuurwerk. Hierbij was het vooral onrustig in de Holy. Ook is hierbij illegaal vuurwerk in beslag genomen en zijn er jongeren doorverwezen naar Halt. 

Op 1 januari is gestart met het schoonmaken van de stad en het inventariseren van de schade. Hieruit blijkt dat er negen prullenbakken met bijbehorende afsluitkleppen, tien verkeersborden en drie bushokjes zijn vernield. Ook zijn er twee kolkdeksels teruggeplaatst nadat deze waren verdwenen. Het voorlopige schadebedrag voor de gemeente loopt hiermee op tot circa € 10.800,-. Wat opvalt is dat er verspreid over Vlaardingen minder rommel en schade was dan voorgaande jaren. Wel lag er veel afval naast de tijdelijk afgesloten containers.