Taal verbindt de stad

Vanaf 8 september vinden een week lang activiteiten plaats in het kader van taal, kennisdelen en ontmoeten in Vlaardingen. Deze ‘Week van lezen en schrijven’ is een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven. De gemeente Vlaardingen doet hier aan mee en vraagt samen met lokale taalpartners extra aandacht voor het thema laaggeletterdheid.

Arnoud en Naima 19 juni 2023 voor pers

Arnoud Proos is wethouder in Vlaardingen en heeft onder meer de thema’s inburgering en basisvaardigheden in zijn portefeuille. Naima Aitwelkouhia (70) woont 53 jaar in Nederland en volgt momenteel NT2-taallessen. Ze heeft alles aangepakt om de Nederlandse taal te leren. Dat betekende veel eigen initiatief, vragen stellen en op ontdekkingstocht gaan: “Door mijn kinderen kwam ik op plekken waar taal nodig was. Ik ontdekte dat ik met taal verder kwam en heb op verschillende momenten taalles gevolgd. Nu doe ik dat bij het Taalcentrum van VluchtelingenWerk Vlaardingen.” Arnoud vult aan: “Taal is de sleutel tot de maatschappij en biedt mensen een kans om mee te doen. Taal zorgt ook voor nieuwe contacten, ontmoetingen en vriendschappen. De ‘Week van lezen en schrijven’ is daarom heel belangrijk. Vanuit het stadsbestuur onderstrepen we het belang van met elkaar in verbinding zijn. Daar komt altijd taal bij kijken. Als we weten wat mensen drijft, kunnen we ook goed beleid maken.”