Start werkzaamheden kruising Westlandseweg

De werkzaamheden aan de Marathonweg zijn van start gegaan. Na een lange aanloopperiode is aannemer Van Dijk Maasland in opdracht van de gemeente begonnen met de reconstructie van de kruising van de Marathonweg met de Westlandseweg en de A20.

De aanpassingen aan de Marathonweg gaan zorgen voor een betere verkeersdoorstroming, waarbij verkeersveiligheid en minder geluidsoverlast ook belangrijke aandachtspunten zijn. Als het project voorspoedig verloopt, zijn de werkzaamheden eind 2023 afgerond. Het project is onderverdeeld in de volgende deelprojecten:

  • Reconstructie kruising Marathonweg/Westlandseweg/A20;
  • Reconstructie kruising Marathonweg/Marnixlaan;
  • Reconstructie kruising Marathonweg/Floris de Vijfdelaan;
  • Asfaltering tussenliggende wegvakken.

QR-code MarathonwegWegafsluitingen in maart

Gedurende een groot deel van de werkzaamheden kan het verkeer gewoon gebruik blijven maken van het kruispunt en zal de overlast meevallen. Het kruispunt is wel afgesloten vanaf vrijdag 10 maart 20.00 uur tot en met maandagochtend 13 maart 05.00 uur. De aannemer leidt het verkeer dan met behulp van bewegwijzering om. De afsluiting is nodig om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Altijd op de hoogte

De aannemer zorgt er voor dat weggebruikers, omwonenden en andere belangstellenden gedurende het hele project geïnformeerd worden over de werkzaamheden. Naast berichten in Gemeentenieuws, vindt u actuele informatie ook in de Van Dijk Projecten App. Deze app is gratis beschikbaar voor zowel iOS als Android en ook te gebruiken op een PC. U kunt de app downloaden via de QR-code of ga naar https://app.vdijk.nl/marathonweg.