Spuibrug tijdelijk gestremd voor de scheepvaart en schutbeperkingen Vlaardinger Driesluizen i.v.m. droogte

Door de extreme temperaturen kan de Spuibrug niet worden geopend voor de scheepvaart omdat het beweegbare gedeelte bij hoge temperaturen uitzet. De Spuibrug verbindt de Oude Haven met het Buizengat. Zodra de weersomstandigheden dit toelaten, bestaat er een mogelijkheid dat de brug weer normaal bediend kan worden.

Vlaardinger Driesluizen

Update 21/07

Doordat afvoer van de Rijn snel blijft dalen en vanwege het neerslagtekort, geldt vanaf vandaag code oranje in het gebied van Delfland. Dit betekent dat meer vraag is naar zoetwater dan er maximaal aangevoerd kan worden. Ook is er onvoldoende zoetwater om verzilting tegen te gaan. Daarom neemt Delfland aanvullende maatregelen om de zoutindringing te beperken. Vanaf dinsdagochtend 26 juli om 00:00 uur kan de beroeps- en recreatievaart beperkt gebruik maken van de Parksluizen in Rotterdam. De Buitensluis in Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen zijn voor de recreatievaart volledig gestremd. 

Alternatieve vaarroutes

De Parksluizen blijven beperkt open voor beroeps- en recreatievaart. Daardoor blijft voor de reactievaart Vlaardingen en Schiedam bereikbaar. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.hhdelfland.nl/actueel/droogte-update/
------

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft besloten schutbeperkingen in te gaan zetten en is het protocol ‘Aangepast schutten’ van kracht. Aangepast schutten betekent voor de scheepvaart dat de Vlaardinger Driesluizen vanaf donderdag 21 juli eens per twee uur heen en terug wordt bediend tussen 8.00 en 20.00 uur. Bij de brug/sluiswachter kunt u informeren wanneer een schutting mogelijk is telefoonnummer (010) 248 4333. Delfland houdt de situatie goed in de gaten en communiceert verdere maatregelen tijdig.