Samen op weg naar een Rookvrije Generatie

Bij Pollux kom je sporten; roken past daar niet bij

Overal om ons heen zien we het gebeuren. Steeds meer plekken worden rookvrij en sigaretten worden op steeds minder plekken verkocht. Vlaardingen doet mee aan het Nationaal Preventieakkoord van het Rijk. Hierin staan maatregelen en afspraken om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Een van die maatregelen is dat in 2025 bijna alle sportverenigingen rookvrij moeten zijn. Dit geldt al op scholen, kinderboerderijen en kinderopvanglocaties. Hockeyclub Pollux is sinds oktober 2020 rookvrij. Een gesprek met de voorzitter, Adka van Osnabrugge.

Voorzitter PolluxWat heeft jullie doen besluiten om de stap naar een rookvrije vereniging te zetten? 
Rokers op het clubterrein deden dit altijd onder het overdekte portaal voor de ingang van ons clubhuis. Wilde je daar naar binnen, dan moest je altijd door een walm van rook heen. Dat voelde niet goed. Sporten is immers gezond, roken niet. Dus dat matcht niet met elkaar. Daarnaast was ook de tijd er rijp voor. De mindset ten aanzien van roken is veranderd. Vroeger was het heel normaal, nu niet meer.

Hoe zijn jullie tot een geheel rookvrij terrein zijn gekomen? 
We hebben het in stappen gedaan. De eerste stap was dat er niet meer gerookt mocht worden in de portiek bij het clubhuis. Ook roken langs de lijn als de jeugd speelde mocht niet meer. We hebben een tent neergezet waarin gerookt kon worden en later hebben we rookputjes gemaakt vlakbij het hek van het complex. Dat zorgde ervoor dat mensen zich hierheen gingen verplaatsen. De stap naar buiten het hek was hierdoor niet meer zo groot en dat hebben we dus uiteindelijk ook in twee stappen gedaan. Eerst mocht er op woensdag en zaterdag niet meer gerookt worden en dat is 1 oktober 2020 uitgebreid naar een algeheel rookverbod. 

Welke argumenten hebben jullie gebruikt?
We hebben allereerst ingespeeld op het feit dat sporten gezond is en roken niet. Je komt naar  een sportvereniging om te sporten, dus te werken aan een gezonde leefstijl.  Daar past roken niet bij, dat snapt iedereen. Ook zijn we heel duidelijk ingegaan op het sociale karakter van een sportvereniging. Je bent met zijn allen verantwoordelijk voor elkaar en vooral ook voor de kinderen die er spelen. Het gaat om sociale betrokkenheid. Het goede voorbeeld geven. 

Hoe is het zichtbaar dat jullie een rookvrije vereniging zijn?
Er hangen borden langs de velden waarop duidelijk te zien is dat we rookvrij zijn. Ook hangen er verspreid over het hele complex banners en bordjes en draagt ons barpersoneel zwarte shirtjes waarop staat ‘Wij zijn de Rookvrije Generatie’. Het materiaal hebben we gratis aangeschaft via www.rookvrijegeneratie.nl.

Was er weerstand?
Nee, dat viel erg mee. Mensen zijn zich bewust van het feit dat roken aan banden wordt gelegd. Dit is op steeds meer plekken het geval. Het was vooral wennen en dat werd makkelijker gemaakt doordat het in meerdere stappen ging. Daarnaast heeft de periode zonder publiek door corona geholpen. Hierdoor was de stap naar de nieuwe situatie makkelijker te zetten.

Houden mensen zich wel eens niet aan de regels?
Eigenlijk niet. Af en toe hebben we wel eens iemand moeten aanspreken, maar diegene reageerde dan begripvol. 

Heb je tips voor verenigingen die rookvrij willen worden?
Doe het in stapjes en wees vooral niet bang voor weerstand. Je zult merken dat er heel veel mensen achter staan! Kijk voor meer informatie en materiaal op www.rookvrijegeneratie.nl