Samen de afvalberg te lijf: ‘Actieplan halvering restafval’ in uitvoering

In Vlaardingen is er in 2020 heel wat gebeurd om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen. In 2021 worden de laatste maatregelen uit het ‘Actieplan halvering restafval’ doorgevoerd waarna de effecten van alle maatregelen duidelijk zullen worden.

Irado-Samen_gaan_we_de_afvalberg_te_lijf_v5-groot

Er is al een lange lijst maatregelen uit het actieplan doorgevoerd of in uitvoering. Zo zijn er meer containers gekomen om papier en glas gescheiden in te leveren. Ook konden alle bewoners met een tuin een eigen container voor GFT en een container voor papier aanvragen. Er kwamen GFE-containers in wijken met hoogbouw en bovenwoningen zodat ook deze bewoners hun groente-, fruit- en andere etensresten gescheiden kunnen inleveren. En Irado haalt oud ijzer, elektrische apparaten en matrassen gescheiden op waardoor deze nog beter gerecycled kunnen worden. 

Ook kreeg Vlaardingen als pilot 14 bovengrondse containers voor de verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde textiel. En er kwam een einde aan de oranje inzamelcontainers voor plastic, omdat nascheiding van plastic in de afvalverwerkingsfabriek meer plastic oplevert dan de oranje containers.
In 2020 startten ook de inspanningen om stortkokers in flats te vervangen door gescheiden afvalinzameling met een Afval Apart Punt bij de ingang van flats. Bij 18 flats van Waterweg Wonen zal deze overstap naar verwachting begin volgend jaar al gemaakt worden.

Afsluiten en vulgraadmeters

Ook in 2021 volgen er acties uit het ‘Actieplan Halvering restafval’. Heeft u op de container in uw straat al een nieuw plaatje zien zitten? Het is de kaartlezer die in 2021 in gebruik genomen gaat worden. Omdat containers te vaak gebruikt worden voor bijvoorbeeld dumping van bedrijfsafval, is in het Actieplan halvering restafval besloten om te gaan werken met een pasjessysteem. Alle inwoners van Vlaardingen krijgen in de loop van januari of februari 2021 een Afvalpas waarmee ze de container kunnen openen en alle nodige informatie.

Niet alleen wordt er een plaatje óp de container gemonteerd, ook in de container komt een nieuw stukje techniek: de vulgraadmeter. Met deze meter kan Irado zien welke containers vol dreigen te raken en welke nog wel even kunnen wachten. Zo kan Irado meer maatwerk leveren: bijna lege containers worden niet meer onnodig geleegd en overvolle containers hoeven niet te wachten tot de vaste leegdag. 

Adoptie

Misschien is het rond de container in uw straat netter dan voorheen? Dat kan! Begin dit jaar meldden 60 bewoners zich aan voor een pilotproject dat een jaar zal duren. Zij gaan een oogje in het zeil houden bij de afvalcontainer. Zij kregen een toelichting, een sleutel van de container om zelf eventuele beklemmingen op te lossen en een schoonmaakpakket. Zo leveren zij een bijdrage aan een nette straat. Fijn als u het hen zo gemakkelijk mogelijk maakt door de omgeving van de container schoon te houden en geen afval naast de container te plaatsen.