Samen bouwen aan wonen

Vlaardingen wil een woonstad zijn voor iedereen. In de nieuwe Woonvisie, die deze zomer klaar moet zijn, schetsen we daarom een helder beeld van de noodzakelijke woonkeuzes voor de toekomst.

Deze opvolger van het Actieplan Wonen is een ‘woonverhaal’ dat de koers uitzet om in Vlaardingen samen verder te bouwen aan wonen. Om de geplande aanpak in de Woonvisie te verfijnen en eventueel nieuwe ideeën op te halen, leggen we de komende periode ook ambities en dilemma’s voor aan de stad. 

Unieke woonverhalen

Op de website www.vlaardingswonen.nl brengen we, in aanloop naar de woonvisie, in beeld hoe de stad er nu uitziet, hoe de omgeving er uit zou kunnen zien en hoe inwoners het wonen in Vlaardingen beleven. Gezinnen en alleenstaanden, stadsmensen en natuurliefhebbers, oud en jong, starters en doorstromers, allemaal hebben ze hun eigen unieke woonverhaal en een duidelijke visie op wonen in Vlaardingen. Wat brengt of houdt hen hier? Wat zoeken ze in een woning?  En zijn er specifieke behoeften waar we rekening mee moeten houden als we nadenken over ons woningaanbod? Aan ons de schone taak om deze zomer als het ware al die losse verhalen te bundelen en een goed, bruikbaar en samenhangend ‘handboek’ (Woonvisie) op te leveren om richting te geven aan Vlaardingen als Woonstad.

Wat is uw woonverhaal? Deel het met ons! 

In het Gemeentenieuws (in het Groot Vlaardingen) laten we u in aanloop naar de woonvisie wekelijks kennis maken met bijzondere bewoners en hun kijk op wonen! Deze week het woonverhaal van Ivana Somers–Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen

Ivana Somers-Gardenier - Woonvisie 2021 - 001

Vraag van de week 

Naast het hele woonverhaal van wethouder Somers–Gardenier, stellen we op de website Vlaardings Wonen deze week de vraag: Wat maakt voor u dat u zich thuis voelt? We horen graag hoe u hierover denkt.