Resultaten onderzoek gemeentelijke dienstverlening bekend

Iedereen krijgt op enig moment wel te maken met de dienstverlening van de gemeente. Bij het aanvragen van een rijbewijs, vergunning, financiële ondersteuning of bij het onderhoud van de buitenruimte. Hoe wordt die dienstverlening door u ervaren? Daar is de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan via de Burgerpeiling. De resultaten zijn bekend!

QR-code BurgerpeilingOnder dienstverlening verstaat de gemeente iedere vorm van interactie of transactie die de inwoners met de gemeente en/of haar partners heeft. In de Burgerpeiling hebben ruim 1.000 inwoners hun mening over deze dienstverlening gegeven. Daarin stonden vragen over de ervaringen met de gemeente, maar ook over de betrokkenheid in de buurt en zorg en welzijn.

Voldoende

Elk thema wordt door de inwoners met een voldoende gewaardeerd. De gemeentelijke dienstverlening wordt het hoogst beoordeeld (6,4) en de relatie tussen inwoner en gemeente het laagst (5,5). De peiling bevat informatie op zowel gemeentelijk als op wijkniveau. Op wijkniveau zijn er verschillen. Zo scoort Holy Noord op alle vlakken gemiddeld hoger dan de andere wijken.

Inwoners blijken het meest tevreden over winkels voor dagelijkse boodschappen, openbaar vervoer en gezondheidsvoorzieningen. Minder tevreden zijn inwoners over welzijnsvoorzieningen en ontmoetingsplekken.

Wethouder Koen Kegel (dienstverlening) is blij met de grote respons uit de stad. Hij blijft ambitieus:  “Voor veel zaken die inwoners moeten regelen, zoals een paspoort of onderhoud van de buitenruimte, is de gemeente het enige loket. Daarom blijven we ambitieus en streven we naar minimaal een 7 eind 2024.”

Hoe nu verder?

De resultaten van de peiling zijn gebruikt om een nieuwe gemeentelijke visie op dienstverlening op te stellen. De visie gaat uit van drie uitgangspunten voor de gemeentelijke dienstverlening: bereikbaarheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid. “Deze visie vormt de komende jaren de basis waarmee we aan de slag gaan om onze dienstverlening te verbeteren. Dankzij uw input weten we nu waar we aan moeten werken”, aldus wethouder Kegel.

Meer weten?

De resultaten van de Burgerpeiling zijn te vinden op www.vlaardingen.nl/burgerpeiling. Op  www.vlaardingen.nl vindt u bij de openbare besluiten van 18 april ook de concept Visie op dienstverlening. De visie is nog een concept, omdat de gemeenteraad de visie officieel moet vaststellen. In juni wordt de visie besproken door de gemeenteraad.