Regionale Energiestrategie klaar voor uitwerking

’s Avonds een krantje lezen bij uw leeslamp, uw telefoon opladen, uw favoriete serie op Netflix. Energie verbruiken is een comfort waar we geen afscheid van willen nemen. Maar om te komen tot een fossielvrije toekomst, moet er wel het een en ander veranderen. Aan die veranderingen wordt op allerlei plaatsen hard gewerkt. Een belangrijke stap is de Regionale Energiestrategie (RES) die in onze regio is gemaakt en afgelopen week aangeboden werd aan het Planbureau voor de Leefomgeving.

De RES is gemaakt door gemeenten, waterschappen en de provincie in de energieregio Rotterdam Den Haag. Ook Vlaardingen is deelnemer aan deze energieregio. In de RES staan de gezamenlijke standpunten op het gebied van de warmtetransitie, waterstof en het duurzaam opwekken van elektriciteit. 

Passend

De kern is dat de partijen in de energieregio er naar streven de vraag naar energie zo laag mogelijk te houden door te besparen, te isoleren en door beschikbare energiebronnen op een zo hoogwaardig mogelijke manier in te zetten. Zo is de opgave om voor voldoende duurzame energie te zorgen minder groot.

In de RES staat dat de regio onder andere gebruik wil maken van restwarmte en aardwarmte, die naar verwachting in deze regio een goede opbrengst geven. Bij zonnepanelen en windenergie vinden de partijen het belangrijk om aandacht te hebben voor wat kan en passend is in het landschap. Ook is er oog voor de mogelijkheden van toepassing van groengas en waterstof in de regio en voor een goede infrastructuur om er voor te zorgen dat al die energie daar komt waar deze nodig is. Verder geven de partijen in de RES aan van elkaar te willen leren om zo optimaal gebruik te maken van kennis en innovatie. In de RES geven de partijen aan dat ze bronnen en infrastructuur efficiënt willen gebruiken om zo de energietransitie ook voor iedereen betaalbaar te houden. 

De regionale partners willen werken aan plannen en acties die in de regio passen en aansluiten op de behoefte van bewoners. De partijen willen bewoners en belanghebbenden dan ook betrekken bij het verder uitwerken van de plannen.

Ver van uw bed?

De RES zal voor veel mensen voelen als ver-van-mijn-bed, maar dit strategisch stuk heeft voor iedereen in de regio op termijn gevolgen. Het is dan ook goed dat zowel de RES als de onderliggende rapporten op www.resrotterdamdenhaag.nl terug te vinden zijn. Voor wie het hele verhaal wat te veel van het goede is, zijn er hier ook een samenvatting te vinden en enkele filmpjes met toelichting.

En verder

Het nu vastgestelde stuk is nog maar een eerste stap. Het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaan nu alle regionale energiestrategieën doorrekenen om tot een totaalbeeld te komen. Daarna kan de strategie verder uitgewerkt worden.