Plek voor nederzetting Romeinse tijd

Hergebruik grond in Broekpolder

Het educatief archeologisch erf Masamuda krijgt er een terp bij. De komende tijd wordt er grond aangevoerd voor een nieuwe heuvel. Deze grond dekt de ondergrond af en geeft Masamuda een mooie basis voor een Romeinse woning.

Masamuda gaat de woning uit de Romeinse tijd bouwen aan de hand van opgravingen in de regio. Meer weten? Houdt dan vooral de Facebookpagina van Masamuda in de gaten. 

De grond die gebruikt gaat worden, is afkomstig van projecten uit de stad en kan op deze manier goed hergebruikt worden. De grond wordt aangevoerd zodra deze beschikbaar komt. Hierdoor is het niet mogelijk om vooraf aan te geven hoe lang de werkzaamheden duren. De te maken terp wordt ongeveer 2 meter hoog. U kunt de komende tijd dus vrachtverkeer tegenkomen in de Broekpolder. Er komt een hek voor de plek waar de grond gestort wordt, maar voetgangers kunnen er gewoon langs, er worden geen officiële wandelpaden afgesloten.