Pleegouders in het zonnetje

Tijdens de Week van de Pleegzorg spreekt het gemeentebestuur haar waardering uit naar alle Vlaardingse pleegouders voor hun inzet en betrokkenheid het afgelopen jaar. Ruim 70 pleegouders ontvangen een attentie uit naam van wethouder Jacky Silos.

pleegzorg

Ieder kind verdient een veilige opvoedsituatie. Voor veel kinderen is een veilig en stabiel thuis echter niet vanzelfsprekend. Pleeggezinnen hebben hierin een belangrijke maatschappelijke taak doordat zij deze kinderen de steun, warmte en geborgenheid bieden die de eigen ouders (tijdelijk) niet kunnen geven. 

Zeker in tijden van corona, waarin we zien dat spanningen binnen het gezin soms flink kunnen oplopen, is de zorg die pleegouders bieden van onschatbare waarde. “Alle kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom werken we samen met de andere Waterweggemeenten hard aan jeugdhulp die nog dichter aansluit op de gezinssituatie en leefomgeving van kinderen. Pleegzorg is één van de belangrijkste pilaren hierin”, aldus wethouder Jacky Silos. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over pleegzorg of bent u geïnteresseerd in het pleegouderschap? Kijk dan op de website van Enver:of vraag via de e-mail een informatiemap aan.