Pilot langdurige opvang Oekraïense vluchtelingen

We vangen sinds enkele weken Oekraïense vluchtelingen op in een boerderij aan de Broekpolderweg. Deze week is de opvanglocatie in District U met 27 kamers voor 2-3 personen ook gereed voor de komst van vluchtelingen. Omdat er naast (nood)opvang voor de korte termijn ook behoefte is aan langdurige opvang, zijn we samen met de gemeente Lansingerland en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een pilot gestart. We gaan de mogelijkheden onderzoeken voor grootschalige opvang voor langere tijd.

Het gaat daarbij in eerste instantie om het in kaart brengen van mogelijke locaties voor de opvang van 1.000 tot 1.500 Oekraïense vluchtelingen voor een periode van 3 jaar. De opvang is bedoeld voor de hele regio Rotterdam-Rijnmond. We weten niet hoe lang de oorlog nog duurt. Net zo min weten we wanneer mensen weer terug kunnen keren naar hun land. 

Het Rijk vraagt daarom om snel actie te ondernemen en de mogelijkheden voor langdurige opvang te onderzoeken. Wij pakken de handschoen op samen met Lansingerland als pilotgemeenten voor de regio Rotterdam-Rijnmond. 

Geen impact op bestaande en toekomstige woningaanbod

De opvang heeft geen impact op het bestaande en toekomstige woningaanbod. We gaan specifiek kijken naar toekomstige woningbouwlocaties waar nu nog geen plannen in uitvoering worden gebracht. Deze locaties lenen zich mogelijk goed voor de bouw van flexwoningen die dan later voor andere doelgroepen ingezet worden. 

Medische zorg, onderwijs en werk

Naast het onderzoek naar mogelijke locaties, brengen we ook in kaart wat de opvang aan een groot aantal Oekraïense vluchtelingen betekent voor andere dingen die dan geregeld moeten kunnen worden. Denk hierbij aan zaken als medische zorg, onderwijs voor de kinderen en werk.