Pilot ‘Aardgasvrije woningen’ gestart met kick-off bijeenkomst

Dinsdagavond 22 augustus vond in de Burgerzaal van het stadskantoor de kick-off bijeenkomst plaats van de pilot ‘Aardgasvrije woningen’. Binnen dit project worden 11 Vlaardingse woningeigenaren geholpen bij het energiezuiniger maken van hun woning.

Foto kickoff

Na een welkomstwoord door wethouder Koen Kegel konden de deelnemers aan de pilot kennis maken met elkaar en zich laten inspireren door een presentatie van Elske Schut. Deze bewoonster van de Drevenbuurt heeft haar woning reeds eerder verduurzaamd en deelde haar ervaringen op weg naar een aardgasvrije woning met de aanwezigen. Projectleider Mirthe Meijer van de gemeente Vlaardingen en energieadviseur Bart Fugers van Impulse namen de aanwezigen mee door alle stappen van het project. 

Begeleiding door energiedeskundige

Gedurende het eerste deel van de pilot worden alle deelnemers bezocht door een energiedeskundige, die een uitgebreide energiescan maakt van de woning. Mede op basis van de wensen en ambities van de bewoners stelt de energieadviseur vervolgens een plan van aanpak voor aardgasvrij wonen op voor de woning en bespreekt dit met de woningeigenaar. Alle deelnemers aan de pilot kunnen dit plan van aanpak in oktober tegemoet zien. In overleg met de bewoners helpt de energiedeskundige vervolgens bij het aanvragen van offertes en het selecteren van een aannemer c.q. installateur. Hierbij wijst de energieadviseur ook op alle mogelijke subsidieregelingen. Tot slot blijft de energieadviseur ook betrokken als begeleider bij de uitvoering en voert hij na oplevering een controle uit.  

De gemeente neemt de kosten van de begeleiding voor haar rekening. Naast de professionele begeleiding biedt de gemeente de deelnemers een investeringssubsidie van 50% van hun investering tot een maximum van 2.000 euro als zij de maatregelen om van het aardgas af te gaan daadwerkelijk uitvoeren.

Leren van ervaringen

Wat de gemeente terugvraagt voor de investering in begeleiding en de investeringssubsidie is dat de deelnemers aan de pilot hun ervaringen op weg naar een aardgasvrije woning met de gemeente en met andere inwoners van Vlaardingen delen. Dit doen zij onder andere door na realisatie van het plan van aanpak hun woning open te stellen voor geïnteresseerde Vlaardingers in de vorm van een ‘Duurzame open huizen route’.  

Alle ervaringen van de deelnemers aan de pilot helpen de gemeente uiteindelijk om te komen tot een succesvolle aanpak voor het aardgasvrij maken van Vlaardingen in 2050.