Openbaar vervoer in Vlaardingen merkt gevolgen coronacrisis

De 23 wethouders Mobiliteit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben een transitieprogramma voor het openbaar vervoer vastgesteld. Het bevat maatregelen om een deel van de financiële tekorten van het OV op te vangen. Het reizigersverlies als gevolg van de coronamaatregelen heeft grote gevolgen. Het zorgt voor inkomstenderving in het OV in onze regio van minimaal 379 miljoen euro en kan zelfs oplopen tot bijna 1,2 miljard euro. Het zal nog jaren duren voordat het aantal reizigers weer op het oude niveau is. Het Rijk heeft alle regionale vervoersautoriteiten, waaronder de MRDH, gevraagd om uiterlijk 1 april een plan voor optimalisatie, kostenbesparingen en aanpassing van de OV-dienstregeling gereed te hebben.

De 23 wethouders Mobiliteit van de MRDH hebben besloten over maatregelen voor de korte termijn en een visie voor de langere termijn. Allereerst zetten zij in op een massieve lobby naar het Rijk om de financiële steun voor het openbaar vervoer te verlengen. Verder hebben zij besloten tot diverse korte termijnmaatregelen om kosten te besparen, zoals het beter spreiden van reizigers over de dag, waardoor minder inzet van personeel en materieel nodig is, het optimaliseren van de interne bedrijfsvoering binnen de OV-bedrijven, het wijzigen van de inzet op het gebied van sociale veiligheid en vervoerskundige maatregelen. Op een later moment moet bekeken worden of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Minder ritten en geen Stop&Go meer

De vervoerskundige maatregelen worden vanaf eind augustus ingevoerd en hebben effect op de dienstregeling. Voor Vlaardingen betekent het dat buslijn 557 vervalt. Dit is de Stop&Go-buslijn die op aanvraag rijdt tussen het Liesveldviaduct, metrostation Vlaardingen Centrum en het Deltaplein. En in de daluren gaat buslijn 126 tussen metrostation Vlaardingen-Oost en Maassluis in plaats van 2x per uur 1x per uur rijden. Ook worden enkele vroege en late ritten van metrolijn B (de Hoekse Lijn) geschrapt. De maatregelen zijn in principe tijdelijk en kunnen, als de situatie dit mogelijk maakt, ingetrokken worden.

Extra middelen van het Rijk keihard nodig

Wethouder Bart Bikkers: “We hebben als mobiliteitswethouders de maatregelen met pijn in ons hart genomen. Voor Vlaardingen betekent het een verschraling van het aanbod van openbaar vervoer, waar onze reizigers de negatieve gevolgen van gaan merken. Helaas zijn deze ingrepen, gezien de huidige coronapandemie, onvermijdelijk om het openbaar vervoer in onze regio overeind te houden. Wel ben ik opgelucht dat we nog ingrijpender maatregelen voorlopig konden voorkomen en dat onze stad via metro, tram en bus lokaal en regionaal goed ontsloten blijft. Vanuit de MRDH blijven we sterk lobbyen richting het Rijk voor extra financiële middelen, zodat verregaande maatregelen als bijvoorbeeld tariefsverhoging, niet noodzakelijk zijn en we de ingrepen van nu weer ongedaan kunnen maken. Extra geld van het Rijk is keihard nodig.”

Zie ook het nieuwsbericht van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag op mrdh.nl