Op weg naar minder restafval

Loopt u met uw vuilniszak naar de container, bent u uw pasje vergeten! Grrrr… wie bedenkt er dan ook zoiets als een afvalpas? De afvalpas is de maatregel uit het actieplan halvering restafval waar bewoners het meest van merken. Nou ja… dat het lastig is, dáár merkt u het meest van. Wat de afvalpas oplevert, dat heeft u waarschijnlijk niet gemerkt. In de onlangs naar de gemeenteraad gestuurde evaluatie van alle maatregelen uit het actieplan is dat wel goed zichtbaar: het afsluiten van containers tegen illegale dumping van bedrijfsafval, scheelt een flinke slok op een borrel!

In 2020 nam door corona in heel Nederland de hoeveelheid afval enorm toe. Ook in Vlaardingen. Een moeilijk jaar dus om te starten met het halveren van het restafval dat in de verbrandingsovens terechtkomt. Maar terwijl landelijk in 2021 nog geen daling zichtbaar is, zien we in Vlaardingen dat we dit jaar door de invoering van de afvalpas ruim 2600 ton minder restafval op gaan halen dan in 2020. Het is zelfs een daling ten opzichte van het ‘pre-coronajaar’ 2019! 

Bijplaatsing

Er waren veel meldingen over bijplaatsing van afval naast de container. Na een wenperiode gaat het inmiddels op de meeste van de 705 containerlocaties goed, maar bij ongeveer 3,5 procent is het structureel mis. Mensen dumpen hun afval naast de containers, waarna meeuwen de zakken open scheuren. Het resultaat? Een droevige bende. We zien dit op plekken waar ook voor de invoering van de afvalpas al veel afval naast de container belandde en waar ook veel grof afval gedumpt wordt. Wie afval bijplaatst, zadelt al zijn buurtgenoten op met de viezigheid. Toezicht en Handhaving beboet zoveel mogelijk overtreders en Irado verwijdert het afval zo snel mogelijk. 

Op naar halvering

De invoering van de afvalpas is maar één van de vele maatregelen uit het Actieplan halvering restafval. Verder hebben we bijvoorbeeld meer mensen voorzien van een eigen ‘mini’-container voor papier en GFT en is de nascheiding door de afvalverwerker verbeterd. Ook kregen bewoners van hoogbouw meer plekken om hun composteerbaar keukenafval (GFE) apart aan te bieden. Met alle maatregelen bij elkaar is de hoeveelheid afval die verbrand wordt gedaald naar 202 kg (fijn en grof) per jaar per Vlaardinger. Daarmee zitten we op 80% van de ambitie uit het actieplan. We zijn er dus nog niet, maar zeker op de goede weg.