Onthulling bouwdoek milieumaatregelen bij Lyceum Vos

Wethouder Koen Kegel onthulde op maandag 9 januari een bouwdoek bij Lyceum Vos aan de Koninginnelaan. Hiermee wordt het belang van binnenmilieumaatregelen in Vlaardingse onderwijsgebouwen onderstreept.

Met het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) in 2020 is besloten dat het binnenmilieu van schoolgebouwen verbeterd wordt. De scholen die in aanmerking komen voor het aanpassen van de binnenmilieumaatregelen, zijn de scholen waarvoor in het IHP geen nieuwbouw, uitbreiding of renovatie is opgenomen. Het gaat hier om totaal twintig Vlaardingse scholen.

Wethouder Koen Kegel: “Vlaardingen investeert stevig in gezonde en frisse lucht op school, die leerprestaties van kinderen helpen bevorderen en ook voor energiebesparing zorgen. Waar je vroeger een raam open moest zetten, waardoor veel warmte verloren ging, kunnen we met deze nieuwe installaties frisse lucht in het klaslokaal krijgen, met warmteterugwinning. Hiermee lopen we voorop in Nederland en daar zijn we als gemeente dan ook zeker trots op!”

Belangrijkste maatregel

De belangrijkste maatregel uit het IHP is het ophangen van klimaatunits in elk klaslokaal. Deze units zorgen voor een constante ventilering en temperatuurregeling in de klaslokalen, wat bijdraagt aan het creëren van een optimale leeromgeving voor de kinderen en leerkrachten van Vlaardingen.  Met het plaatsen van deze units wordt voldaan aan de ‘Frisse Scholen klasse B’-eis vanuit het landelijke programma ‘Frisse Scholen’. Met de verbetering van het binnenklimaat op het Lyceum Vos zijn we over de helft van het project: het verbeteren van binnenmilieumaatregelen op de scholen.
 

Plaatsen bouwdoek