Online (tussentijdse) bijeenkomst marktconsultatie inkoop jeugdhulp (12 mei 2021)

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen een partner contracteren die vanaf 2023 een groot deel van de (specialistische) jeugdhulp uitvoert in de regio. Met een integrale opdracht willen zij hulpvraag en -aanbod beter op elkaar afstemmen én de kosten beter beheersbaar maken. Door hulp dichterbij kind en gezin te organiseren gaat de kwaliteit van de jeugdhulp omhoog. De gemeenten werken daarom nauw samen met professionals, cliënten, huisartsen, instellingen en scholen.

jeugdhulp 1Om kennis en ervaring van marktpartijen mee te nemen in de opdracht, organiseren de gemeenten een marktconsultatie. Deze is op 11 februari gestart met een kick-off. De gemeenten kijken tevreden terug op een interessante schriftelijke vragenronde en eerste digitale gespreksronde. Tijdens een (tussentijdse) bijeenkomst op 12 mei van 10.00 -11.30 uur geven de gemeenten een mondelinge terugkoppeling van de opbrengsten van de eerste ronde en blikken ze vooruit op het vervolg. 
 
Wilt u erbij zijn? Kijk op Tenderned voor meer informatie en meld u uiterlijk 10 mei aan via jeugdhulpmvs@maassluis.nl. Vermeld daarbij uw naam, organisatie, functie, telefoonnummer en e-mailadres en het aantal personen (maximaal 2 per organisatie).