Ondernemers werken mee aan schonere lucht

Sinds januari 2023 hangen bewoners elke maand op 50 plekken in Vlaardingen een buisje om de luchtkwaliteit te meten. Dit buisje meet de concentratie NO2 (stikstofdioxide). Stikstofdioxide is samen met fijnstof een goede indicatie voor de lokale luchtkwaliteit. Naast de 50 bewoners zijn inmiddels ook vier ondernemers toegevoegd aan het luchtmeetnetwerk.

Koen Kegel bezoekt HoudijkDe vier nieuwe deelnemers bevinden zich op bedrijventerreinen. Daar werd de luchtkwaliteit tot op heden nog niet gemeten. “Met de toevoeging van deze meetlocaties krijgen we een completer beeld over de huidige luchtkwaliteit van de stad”, aldus wethouder Koen Kegel. “Met die kennis kunnen we werken aan schonere lucht en daarmee bijdragen aan de gezondheid van onze bewoners.”

Neus van Vlaardingen

De deelnemers aan de Neus van Vlaardingen hangen een jaar lang iedere maand een meetbuisje op. Dit buisje verzenden zij na een maand naar de DCMR die de resultaten verzamelt. Tussentijds en aan het eind van het jaar zal de DCMR rapporteren over de resultaten.

Het meetnetwerk is een onderdeel van de uitvoering van het Schone lucht akkoord (SLA) van de gemeente Vlaardingen. In het SLA staan afspraken om te werken aan schonere lucht en meer bewustwording over de luchtkwaliteit.

Fotobijschrift: Wethouder milieu Koen Kegel bevestigt het meetbuisje bij één van de ondernemers.