Nieuwe woningen in voormalige brandweerkazerne aan Hoflaan

De voormalige brandweerkazerne aan de Hoflaan 5 -13 wordt omgebouwd tot nieuwe woningen. De gemeente verkocht het pand vandaag door de koopovereenkomst met Gebr. Verschoor Projekten B.V. te ondertekenen. Met de ondertekening komt er een einde aan een lange zoektocht naar een nieuwe invulling voor het pand waardoor het een waardig onderdeel wordt van de Buitenplaats van Ruytenburch.

Impressie Entree GevelHet gemeentelijke pand aan de Hoflaan staat al vanaf de verhuizing van de brandweer in 2006 leeg. In de afgelopen jaren zijn er verschillende mogelijkheden onderzocht om een nieuwe invulling aan het pand te geven. Allen zonder succes. In 2013 sloten de gemeente en Heijmans Vastgoed daarom een overeenkomst waarin is opgenomen dat Heijmans als onderdeel van de (woningbouw)ontwikkeling van De Buitenplaats Van Ruytenburch een passende herbestemming voor de brandweerkazerne moest vinden. Aan deze zoektocht is met de ondertekening van de koopovereenkomst een einde gekomen.

Wethouder Koen Kegel (Vastgoed) zette namens de gemeente een handtekening onder de koopovereenkomst: “We zochten al langere tijd naar een nieuwe invulling van dit bijzondere pand waarbij de cultuurhistorische waarde behouden kon blijven. Als wethouder ben ik bijzonder trots dat dit is gelukt en dat we dit moment met elkaar kunnen vieren.” 

Bart Woudenberg van Gebr. Verschoor Projekten B.V. kan niet wachten om te beginnen met het opknappen van het pand. “De voormalige brandweerkazerne is gebouwd door het aannemersbedrijf waar mijn overgrootvader en later mijn opa eigenaar van was. Het is natuurlijk geweldig dat ik het nu, 72 jaar later, het gebouw mag verbouwen en een nieuwe bestemming kan geven voor weer minimaal 72 jaar.”

Nieuwe bestemming

In de voormalige brandweerkazerne komen tien woningen. De oude ambulancekazerne gaat ruimte bieden aan twee woningen. Het middelste gedeelte, het vroegere onderkomen van de brandweerlieden, krijgt zes portiekwoningen. In de voormalige uitrukhal is er ruimte voor het realiseren van twee zogeheten ‘open plan’ woningen. De uiteindelijke indeling van deze woningen kan door de kopers zelf bepaald gaan worden.

Een belangrijk onderdeel van de herbestemming vormt ook het renoveren van de gevels. In het archief van de gemeente Vlaardingen zijn de originele tekeningen teruggevonden. Bij de renovatie worden de oude gevels en gevelopeningen zoveel mogelijk in ere hersteld. Hiermee krijgt de voormalige brandweerkazerne aan de Hoflaan haar historische karakter terug. 

Wethouder Ivana Somers-Gardenier (Bouwen en Wonen). “Ik ben blij dat dit laatste stukje van deze mooie woonwijk nu gerealiseerd wordt. De locatie van de voormalige brandweerkazerne gaat voorzien in mooie nieuwe woningen met alle comfort van nu en een historische uitstraling. Verschillende typen woningen, op een schitterende locatie in onze stad.” 

Brandweerkazerne 2

Planning 

In de koopovereenkomst opgenomen dat de koper binnen vier maanden na ondertekening een omgevingsvergunning moet aanvragen. Na verlening van de omgevingsvergunning moet er binnen zes maanden begonnen zijn met de verbouw van het pand. “Dat was een belangrijke voorwaarde voor de verkoop, omdat we snelheid willen maken aangezien de behoefte aan woningen groot is”, aldus wethouder Kegel. 

Omwonenden worden binnenkort uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daar krijgen zij informatie over het plan en inzicht in het vervolgproces 

Meer informatie over het project is te vinden op: www.vlaardingswonen.nl


Bijlagen