Nieuwe woningen aan de Hendrik Kikkertplaats

Als gevolg van nieuwbouwplannen aan de Nieuwstraat 1 (het voormalige pand van Hosman Frères) heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de ruimte tussen de Nieuwstraat en de Oosthavenkade de straatnaam Hendrik Kikkertplaats toe te kennen. Hiermee kan een adres aan de nieuw te bouwen woningen gegeven worden.

Het bouwplan van de initiatiefnemer  omvat de sloop van het pand van Hosman Frères en op die plek een kleinschalig appartementencomplex te bouwen.  Het parkeren wordt opgelost op eigen terrein. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de media blijft het naastliggende parkeerterrein gehandhaafd.

De initiatiefnemer heeft eerder een informatiebijeenkomst voor omwonenden gepland, maar deze kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Deze informatiebijeenkomst zal alsnog worden gehouden als de coronamaatregelen dit toelaten.

Wie was Hendrik Kikkert?

Hendrik Kikkert had sinds 1833 haringschepen in de vaart. De na zijn dood door zijn zonen Pieter (1825-1889) en Paulus (1839-1909) voortgezette rederij H. Kikkert groeide uit tot een van de grotere Vlaardingse rederijen die zich niet alleen met haringvisserij maar ook met koopvaardij bezighield. In 1871 kregen de beide vennoten van de firma H. Kikkert een stuk weiland van 24 are in de buitenweide in erfpacht van de gemeente Vlaardingen. Daarop stichtten zij onder andere in 1871 twee grote markante pakhuizen aan de Oosthavenkade 46 en 47 (die ook nu nog bekend staan als de Kikkerttweeling) en daarachter in 1881 een inmiddels gesloopte teerkokerij.