Nieuwe website Wijkteams Vlaardingen

Sinds deze week hebben de vier wijkteams van Vlaardingen een nieuwe website: www.wijkteamsvlaardingen.nl. Met deze website krijgen de wijkteams een frisse, moderne uitstraling met een nieuw logo, nieuwe kleuren en herkenbare symbolen. Met deze laagdrempelige en aantrekkelijke website verwachten we dat inwoners, die behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, nog beter de weg weten te vinden naar de wijkteams.

Overigens is er niet alleen een nieuwe website; ook het briefpapier, de folders en de locaties waar de wijkteams gevestigd zijn, krijgen een nieuw jasje. Dit zal naar verloop van tijd aangepast worden en zo zal het oude logo langzaam maar zeker verdwijnen.

Dichtbij, vraaggericht en persoonlijk

Het nieuwe logo van de wijkteams verbeeldt waar de wijkteams voor staan: dichtbij, vraaggericht en persoonlijk. De naar elkaar gekeerde vraagtekens verbeelden een gesprek van vraag en antwoord. In de ruimte tussen de twee figuren ontstaat een hart als teken van betrokkenheid. De wimpel staat voor de officiële en professionele kant van de wijkteams.

Dienstverlening weer ‘op normale wijze’

Vanaf 2 juni kunnen de wijkteams weer inwoners ontvangen op de inloopspreekuren in de wijken. Dit vindt plaats op een veilige en verantwoorde manier, rekening houdend met de 1,5 meter afstand en de voorschriften van het RIVM. Ook cliëntgesprekken of afspraken met samenwerkings-/ketenpartners kunnen - indien gewenst – op kantoor worden gehouden. De gezinsspecialisten zijn (sinds 11 mei) weer via school bereikbaar en er kunnen zo nodig gesprekken op het kantoor van Minters plaatsvinden.

Een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning

Inwoners die zich tijdens deze crisis eenzaam voelen, hun baan kwijt zijn of zich zorgen maken kunnen contact opnemen met de wijkteams. Net als mantelzorgers, die misschien nu nog meer druk ervaren, ouders die het moeilijk hebben met de combinatie thuiswerken en kinderen of mensen die hulp nodig hebben omdat een naaste is overleden.

Samen voor elkaar

De wijkteams bestaan uit professionals, zoals gezinsspecialisten (op school), maatschappelijk werkers, seniorenadviseurs, WMO-consulenten en GGZ-psychologen. Zij werken nauw samen met andere professionals in de wijk, onder wie huisartsen, jeugdverpleegkundigen, jongerenwerkers, leerkrachten, consulenten werk en inkomen en WMO-consulenten van ROGplus. Ook hebben zij contact met verenigingen, kerken, opvanglocaties, vrijwilligersorganisaties en tientallen andere maatschappelijke instellingen. Samen vormen zij een sterk ondersteuningsnetwerk.