Nieuwe stappen in herontwikkeling Museumkwartier

De gemeente Vlaardingen en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben een startovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het Museumkwartier. Deze wordt donderdag 14 april nog toegelicht in de raadscommissie. In de overeenkomst worden de ontwerpkaders vastgesteld voor de verdere uitwerking van het herontwikkelingsplan.

pand_inzet_bIn het Museumkwartier Vlaardingen worden circa 130 woningen gerealiseerd. Het Museumkwartier is onderdeel van de ontwikkeling Rivierzone. Het wordt door de gemeente Vlaardingen en gebiedsontwikkelaar BPD herontwikkeld tot een nieuw stedelijk woonmilieu, waar de ziel van het visserijverleden voelbaar en zichtbaar blijft in nieuwbouw op het binnenterrein en de historische bebouwing. De nieuwbouw en bestaande bebouwing worden zorgvuldig met elkaar verbonden, met respect voor het verleden.

Wethouder Ivana Somers-Gardenier: “Het is fantastisch dat we eindelijk aan de slag gaan met het Museumkwartier. Het wordt een hippe, stadse woonomgeving. En niet alleen krijgen we hier prachtige nieuwe woningen, die hard nodig zijn, ook de uitstraling van de stad krijgt hiermee een upgrade.” 

Helma Born, regiodirecteur BPD: “We zijn blij dat monumentale pakhuizen en kantoren aan de Vetteoords- en Westhavenkade behouden blijven en een passende nieuwe functie krijgen. Zo blijft de karakteristieke uitstraling van de Sprijpanden, het Kwakkelstein-complex en de Warmelo & Van der Drift-panden behouden.” 

Vervolgstappen

Het bestemmingsplan voor het binnengebied en het wijzigingsplan voor de Westhavenkade worden eind april, begin mei in procedure gebracht, zodat deze in juni ter visie liggen. De bedoeling is dat nog dit jaar gestart gaat worden met de eerste werkzaamheden op het binnenterrein. BPD organiseert eind mei, in samenwerking met de gemeente, een informatiebijeenkomst over hun plannen. 

Ontwikkeling Rivierzone

Met de ontwikkeling van de Rivierzone wil Vlaardingen de verbinding van de stad met de rivier terugbrengen en voorzien in de woningbehoefte. Op verschillende locaties in de Rivierzone worden woningen en voorzieningen gerealiseerd in de karakteristieke omgeving van de haringstad, de haven en de binnenstad. Wonen, werken en recreëren komen samen, met een snelle verbinding naar Rotterdam en naar het strand. In totaal worden 2450-3100 nieuwe woningen gerealiseerd, binnen verschillende prijsklassen en in een mix van hoogstedelijke bouw en groen.