Nieuwe Stop&Shop-plaatsen voor kortparkeerders in de binnenstad

De binnenstad krijgt twee nieuwe Stop&Shop-plaatsen aan de oostzijde van de Waalstraat, vlak voor het stadhuis. Parkeren voor een snelle boodschap of een bezoekje aan een winkel of dienstverlener kost daar maar 10 cent per half uur. Met als doel het parkeren prettiger te maken en de levendigheid in het centrum en het aantal bezoekers te vergroten.

Stopshop

Het bevorderen van de levendigheid in de binnenstad is een centrale doelstelling in het stadsprogramma Nieuwe Binnenstad. Het verminderen van autoverkeer in de binnenstad is van belang voor het verbeteren van een plezierige en aantrekkelijke verblijfservaring voor inwoners en bezoekers. Daarom worden er naast de Stop&Shop-plaatsen (net buiten het kernwinkelgebied) ook andere maatregelen getroffen.

Verkeer beter geregeld

Eén van de stappen die de gemeente onderneemt om de binnenstad meer autoluw te maken, is de gedeeltelijke afsluiting van de Kuiperstraat met behulp van een uitneembare afzetpaal voor voertuigen. Deze afzetpaal komt links op de T-splitsing van de Fransenstraat en Kuiperstraat, ter hoogte van Dutchcell. Dit heeft als doel om te voorkomen dat auto's het plein als parkeerplaats gebruiken en om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Ook komt er een laad- en loszone waardoor ondernemers dichtbij hun winkel bevoorraad kunnen worden zonder dat dat zorgt voor verkeersovelast. 

Planning

De gemeente streeft ernaar om de maatregelen met betrekking tot laden en lossen, de fysieke afsluiting van de Kuiperstraat en de creatie van de Stop&Shop-plaatsen binnen een periode van ongeveer drie tot zes maanden te realiseren.