Nieuw uniform voor parkeerhandhavers

Alle handhavers in de gemeente Vlaardingen waren tot voor kort gekleed in hetzelfde uniform. Dat is het landelijke (blauwe) BOA-uniform. De parkeerhandhavers hebben sinds kort een nieuw zwart met grijs uniform. Zo is duidelijk dat zij parkeerwachters zijn en geen andere handhavingstaken hebben.

Closeup parkeeruniformDe parkeerhandhavers zien toe op de betalingen in het gebied waar betaald parkeren geldt. Daarnaast letten ze op foutparkeren binnen dit gebied. De medewerkers van Toezicht en Handhaving treden onder andere op tegen allerlei vormen van overlast, vernieling en vervuiling van de stad: afval op straat, hondenoverlast, fietsen op de stoep, hangjongeren en andere ergernissen van Vlaardingers. 
Bij ongevallen verleent Toezicht en Handhaving eerste hulp, totdat de hulpdiensten aanwezig zijn. Deze medewerkers zijn ook opgeleid tot beroepsverkeersregelaars en bij grote incidenten, zoals brand of ongevallen, zorgen zij voor een veilige doorstroming van het verkeer.