Nieuw erfpachtbeleid vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2023 treedt het nieuwe erfpachtbeleid van de gemeente in werking. Het huidige beleid was aan herziening toe door alle ontwikkelingen op zowel de vastgoedmarkt in het algemeen als in Vlaardingen specifiek. Door het nieuwe beleid gaan de voorwaarden voor erfpacht wijzigen. Heeft u te maken met erfpacht? Werp dan dit jaar nog een blik op uw contract.

In het nieuwe beleid blijven de hoofdlijnen van het Vlaardingse erfpachtbeleid overeind. Zo kunt u, als u een stuk gemeentegrond wilt verkrijgen om daarop te gaan bouwen, nog steeds kiezen om die grond van de gemeente te kopen of daarvoor een eeuwigdurend erfpachtcontract af te sluiten met de gemeente. Als u al erfpachter bent, dan heeft u drie keuzes: het bestaande erfpachtcontract voortzetten, de erfpacht omzetten in eigendom (verkoop bloot-eigendom) of een nieuw eeuwigdurend erfpachtcontract afsluiten met de gemeente (heruitgifte). 

Wat gaat er veranderen? 

Hoewel de hoofdlijnen van het Vlaardingse erfpachtbeleid niet wijzigen, zijn er toch een paar veranderingen die vanaf 1 januari 2023 ingaan. 

  • De canon – de jaarlijkse vergoeding voor de erfpacht – wordt nog steeds berekend op basis van de rekenrente van de gemeentebegroting, maar voortaan wel verhoogd met een opslag voor risico en administratiekosten van 1,5%. Dit betekent dat de canon voor nieuw te vestigen erfpachten (waaronder heruitgiften) vanaf 1 januari hoger zal uitvallen dan in 2022.
  • Als u als erfpachter of – als u uw pand op erfpachtgrond wilt verkopen – de kopers de erfpacht willen omzetten in eigendom of in een nieuwe eeuwigdurende erfpacht, dan is de maximale waardedaling (depreciatie) vanaf 1 januari 30% in plaats van 40% in het oude beleid. Dit betekent dat de koopsom voor de bloot-eigendom en de basis voor de nieuwe canon bij een heruitgifte vanaf 1 januari hoger zal uitvallen dan in 2022.
  • Er worden tijdvakken van 50 jaar ingevoerd. Na 50 jaar wordt de grondwaarde opnieuw getaxeerd. Op basis van deze nieuwe taxatie wordt de hoogte van de canon van het eerste jaar van het nieuwe tijdvak bepaald.
  • Als u later meer gaat bouwen op uw erfpachtperceel dan bij de vestiging van een nieuwe erfpacht na 1 januari 2023 het geval is, dan wordt de canon aangepast aan de vergroting van de bebouwing. 

Check uw erfpacht

Het nieuwe beleid betekent voor u voorlopig niks als uw erfpachtcontract nog doorloopt. Loopt de erfpacht af of wilt u deze omzetten in een nieuwe eeuwigdurende erfpacht (heruitgifte)? Dan gaat u vanaf 1 januari 2023 een hogere canon betalen. Als u na 1 januari 2023 de erfpacht wilt omzetten in eigendom, dan zijn de voorwaarden daarvoor minder gunstig. 

In Holy Noord lopen ongeveer 250 tijdelijke erfpachtcontracten binnenkort af. Met name voor deze inwoners is het handig om dit jaar nog een blik te werpen op hun erfpacht. Ook voor andere inwoners voor Vlaardingen met erfpacht kan het lonen. 

Meer informatie

Een verzoek voor heruitgifte of omzetten in eigendom kunt u indienen via het contactformulier, vermeld bij uw vraag dat het gaat om ‘Erfpacht’. Alle verzoeken die uiterlijk 31 december 2022 zijn ingediend, worden nog volgens de oude regels afgedaan. Dat geldt ook als de taxatie en de verdere afwikkeling in de loop van 2023 plaatsvinden.

Heeft u hier vragen over of wilt u zich laten informeren? Kijk op op de pagina over erfpacht of neem dan ook contact op met de gemeente via het contactformulier.