Netwerkbijeenkomst ‘Eerste hulp bij een hoge energierekening’ goed bezocht

De gemeente organiseerde op 30 januari in De Windwijzer een druk bezochte netwerkbijeenkomst rondom het thema ‘Eerste hulp bij een hoge energierekening’. Deze bijeenkomst was een vervolg op een eerdere bijeenkomst in november, die eveneens in het teken stond van het helpen van bewoners van Vlaardingen met financiële problemen en een hoge energierekening.

Foto netwerkbijeenkomst 2Tijdens deze tweede bijeenkomst werd in het bijzijn van de wethouders Koen Kegel en Arnoud Proos stil gestaan bij de acties, die na de eerste netwerkbijeenkomst in gang zijn gezet om alle Vlaardingers goed de winter door te helpen. Na een levendige paneldiscussie en een boeiende voordracht van inclusiecoach Saritha Bajnath bogen de aanwezigen zich in groepjes over de vraag hoe we er voor kunnen zorgen dat Vlaardingers er ook in het voorjaar en de zomer alles aan doen om energie te besparen. En klaar te zijn voor de (volgende) winter. Dit heeft veel ideeën en suggesties opgeleverd, die de komende tijd op hun haalbaarheid en uitvoerbaarheid beoordeeld worden. 

Een selectie van enkele eerder in gang gezette acties:

  • Woningcorporatie Waterweg Wonen heeft meer dan 1000 energiedisplays geplaatst in woningen van huurders;
  • Bewonersvereniging ‘Zwaluwenlaan even’ heeft flyers ‘Eerste hulp bij een hoge energierekening’ verspreid en 1 op 1 gesprekken met bewoners gevoerd om te kijken of ze in aanmerking kwamen voor een energietoeslag;
  • Woningstichting Samenwerking heeft samen met een energiecoach van MeGreen bewoners bezocht om hen te informeren over energiebesparingsmogelijkheden en de energietoeslag;
  • Het Energieteam van de gemeente Vlaardingen was op meerdere markten actief om Vlaardingers te attenderen op de energietoeslag en energiebesparende middelen uit te delen, zoals radiatorfolie, tochtstrips en LED-lampen;
  • Op verschillende locaties zijn Vlaardingers geholpen bij het aanvragen van de energietoeslag;
  • In opdracht van de gemeente hebben energiecoaches en -fixers van MeGreen bewoners thuis bezocht om advies te geven over energiebesparing en tevens eenvoudige energiebesparende maatregelen direct uit te voeren.