Nationale Klimaatweek: in spanning over eindstand NK Tegelwippen

Deze week is de Nationale Klimaatweek. Door het hele land wordt aandacht gevraagd voor manieren om het klimaat minder te belasten en om onze omgeving beter bestand te maken tegen de effecten van klimaatverandering. Ook Vlaardingen draagt hier haar steentje aan bij. Bijvoorbeeld door waar mogelijk verstening te vervangen voor groen. Afgelopen maandag was niet alleen de eerste dag van de Klimaatweek, maar ook meteen de afsluiting van het NK Tegelwippen.

Het was dit jaar een hevige strijd! Zowel bewoners als de gemeente hebben hard gewerkt aan het vergroenen van de stad. De eindstand? Die blijft nog even geheim…

Geveltuintjes en bloemenmengsel

Een mooie bijdrage kwam van de nieuwe geveltuintjes die op diverse plekken in de stad aangelegd zijn. Zij leveren niet alleen een mooier straatbeeld op, maar droegen ook ongeveer 400 tegels bij aan de eindstand. 

Een grote tegel-oogst werd binnengehaald aan de Frieslandlaan. Hier heeft de gemeente boomspiegels vergroot waarmee meer dan 6.600 tegels het trottoir uit gewerkt zijn! Een beetje een experiment, want in deze straat hebben de bomen de grond zo doorworteld, dat we hier geen nieuwe plantjes kunnen planten. In plaats daarvan hebben we de borders ingezaaid met een inheems bloemenmengsel dat de nodige bijen zal aantrekken.

Ook langs de flat aan de Koninginnelaan zijn twee grote terreinen vergroend, aan de Karel de Grotelaan is een loos trottoir gewipt en het pleintje aan de Kuiperstraat kreeg een vergroeningskuur. 

We zullen doorgaan

Nu het NK voorbij is, zijn we dan weer even klaar met tegelwippen? Welnee! We hebben de smaak te pakken, dus gaan ook buiten het wipseizoen verder. Bijvoorbeeld aan de Johanna Naberkade, winkelcentrum Holiërhoek, Bingelkruid en bij andere projecten. En volgend jaar hopen we natuurlijk gewoon op weer een NK Tegelwippen!

Spannend!

Maar eerst de uitslag van het huidige NK afwachten. Om de eindsprint extra spannend te maken heeft de organisatie de stand de laatste week geheim gehouden. Schiedam, Tegelwip-concurrent, stond op dat moment op flinke voorsprong, maar we hebben op het laatst nog flink wat werk afgeleverd. We wachten dus in spanning af tot op 8 november de eindstand bekend wordt gemaakt.