Mogelijkheid deels geheimhouden persoonsgegevens

De gemeente houdt van iedere inwoner de persoonsgegevens (zoals adres, huwelijk, geboorte) bij in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven.

Dat kan voor uzelf en voor uw kinderen tot 16 jaar. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U heeft altijd recht op geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.

Wilt u weten welke instanties of personen uw persoonsgegevens krijgen en waarom? Op de website van de Rijksoverheid bij ‘Privacy en persoonsgegevens’ kunt u zien welke instanties dit zijn. 

Let op: de geheimhouding geldt niet voor deurwaarders, notarissen en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Die instanties hebben uw gegevens nodig om hun wettelijke taak uit te voeren.

Meer informatie en aanvragen

Op deze website bij ‘geheimhouding persoonsgegevens’ vindt u meer informatie. Hier staat ook het formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’.