Mevis biedt hulp en ondersteuning aan jongeren en hun ouders

MVS Jeugdmodel van start

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) gaan samen met jeugdhulpprofessionals in de wijkteams, huisartsen, ouders, instellingen en scholen de kwaliteit en snelheid van hulp aan jongeren en hun ouders versterken. Sinds 1 januari 2023 wordt de jeugdhulp op een andere manier georganiseerd. Eén organisatie – Mevis – heeft de opdracht om alle vormen van jeugdhulp te bieden: van laagdrempelige zorg in het wijkteam tot en met specialistische hulp als dat nodig is.

Voorheen werd de jeugdhulp door veel verschillende organisaties uitgevoerd. Dat zorgde voor veel doorverwijzingen, onduidelijkheid en administratie. Sinds 1 januari wordt de jeugdhulp door één organisatie geregeld. Op die manier kunnen jongeren sneller en zoveel mogelijk in hun eigen omgeving de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben: thuis, op school, in de buurt en in hun vrije tijd. We noemen deze aanpak het MVS Jeugdmodel.

Kindjes (smalle foto)MVS Jeugdmodel

Het MVS Jeugdmodel heeft als uitgangspunt dat één organisatie, Mevis, verantwoordelijk is voor alle hulp aan jongeren (en hun ouders). Zo hoeven ze minder vaak hun verhaal te doen en krijgen ze sneller de juiste hulp. Ook kunnen jeugdprofessionals zo makkelijker met elkaar samenwerken en is er minder papierwerk en overleg nodig. 

Als de samenwerking achter de schermen soepel gaat, kan bijvoorbeeld een school die merkt dat een kind problemen heeft, sneller deze problemen samen met professionals oppakken. En als kinderen en jongeren sneller hulp of ondersteuning krijgen, dan voorkomen we dat problemen groter worden. Daardoor is op langere termijn minder gespecialiseerde hulp nodig. 

“Samen maken we het verschil”

Jacky Silos, wethouder Jeugdhulp: “Ik ben heel blij dat we van start zijn met het MVS Jeugdmodel. Met een heleboel mensen werken we al meerdere jaren toe naar het verbeteren van de ondersteuning aan jongeren die dat nodig hebben. We hebben met professionals, huisartsen, ouders, medewerkers van de gemeenten, scholen en bestuurders samen het MVS Jeugdmodel ‘gebouwd’. En juist in die samenwerking zit ook de sleutel om het anders en beter te gaan doen. Dat geldt niet alleen voor professionals die elke dag jongeren helpen. Dat geldt ook voor ons als gemeente. Anders werken is niet in één dag geregeld en moet ook zorgvuldig gebeuren. Stap voor stap zullen we de komende jaren samen het verschil gaan maken.”

Hulp loopt door na 1 januari

Jongeren die voor 1 januari 2023 al ondersteuning kregen, hebben een brief gekregen over de start van Mevis en wat dit voor ze betekent. In de meeste gevallen blijven ze bij dezelfde hulpverlener. Veel jongeren merken dan ook niet direct veel van de veranderingen. Het gaat om een grote verandering in de organisatie van de jeugdhulp. Sommige dingen zullen in het begin nog niet helemaal goed lopen. In die gevallen zoeken we zo snel mogelijk een passende oplossing.

Ingang via wijkteam

Jongeren die vanaf 1 januari ondersteuning nodig hebben, melden zich bij het wijkteam (www.wijkteamsvlaardingen.nl). Dat is niet veranderd. Het kan ook zijn dat ze via school, de huisarts of een andere professional een verwijzing naar het wijkteam krijgen. Vanuit het wijkteam wordt een jongere in contact gebracht met Mevis en gekoppeld aan een vaste casemanager. Deze zoekt vervolgens samen met de jongere (en evt. de ouders) naar de gewenste hulp of oplossing.  

Mevis

Mevis is een samenwerkingsverband van vijf organisaties: Stichting Timon, Prokino Zorg, ASVZ, Yulius en Stichting MEE Rotterdam-Rijnmond. De eerste vier zijn organisaties voor specialistische hulp (jeugd GGZ) en MEE heeft veel expertise in laagdrempelige zorg in de wijkteams.