Meer samenwerken aan klimaatbestendige regio

Natte voeten bij hevige regenbuien? Meer gezondheidsproblemen door zomerse hitte? Groter risico op overstromingen? Om te zorgen voor een plezierig leefbare stad is het belangrijk dat Vlaardingen en onze hele regio bestand is tegen het veranderende klimaat. Daarom slaan gemeenten, drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland de handen ineen om samen te bouwen aan een klimaatbestendige regio.

De regio is sterk verstedelijkt. Dat maakt dat er heel wat uitdagingen zijn om de gevolgen van toenemende hitte, droogte en overstromingen te beperken. Regio Delfland wil vooroplopen in de uitwerking van klimaatadaptatie en het aanpassen van het leefgebied versnellen en heeft afspraken over die samenwerking nu vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hoogheemraad Manita Koop: “We hebben samen een agenda opgesteld om kennis met elkaar te ontwikkelen en te delen, de uitvoering te versnellen en bewustwording te vergroten. Daarbij betrekken we bewoners, ondernemers en andere partijen en voorzien ze van advies en steun bij wat ze zelf kunnen doen.” 

Concrete maatregelen

Concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van groene daken, meer groen in versteende openbare ruimte of water bergen onder een plein. Zo kan de bodem weer als spons gaan werken, vangen we water op voor tijden van droogte, is er minder kans op wateroverlast en is er meer verkoeling op straat. Maar ook onder de bestrating, want ook het leidingwater dat onder de bestrating door gaat moet immers koel blijven. Ook meer water vasthouden in het landelijk gebied en een klimaatbestendige glastuinbouw zijn belangrijke doelstellingen voor de regio. Voor inwoners en bedrijven geldt de oproep: ga bewust en duurzaam met water om én draag bij aan wateropvang: vervang tegels in de tuin voor groen!