Marathonweg en Schiedamseweg fietsvriendelijker

De gemeente voert dit jaar diverse projecten uit die de verkeersveiligheid en de fietsvriendelijkheid vergroten. Begin oktober start het verbeteren van een fietsoversteek op de Marathonweg en half oktober beginnen de werkzaamheden voor het verbeteren van de fietspaden op de Schiedamseweg ten oosten van het Verploegh Chasséplein

Wethouder Bart Bikkers licht toe: “Wij kunnen knelpunten dit jaar mede aanpakken dankzij een subsidie van het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag van bijna € 750.000. Die subsidie kregen we voor projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren. We combineren de ingrepen zoveel mogelijk met gepland onderhoud en herstructureringswerk. Zo maken we de omgeving van scholen en zorginstellingen veiliger, breiden we 30-km-gebieden uit en verbeteren we het oversteken van drukke wegen voor wandelaars en fietsers.” 

De gemeente vernieuwt in 2021 en 2022 de Marathonweg. Aannemersbedrijf Heijmans B.V. gaat het eerste deel van de werkzaamheden uitvoeren: het veiliger maken van de fietsoversteek ter hoogte van de Zuidbuurtseweg. De klus wordt naar verwachting in twee weekenden in oktober geklaard.

Fietsoversteek bij Zuidbuurtseweg

Door het aanleggen van een middeneiland ter hoogte van de Zuidbuurtseweg kunnen fietsers en voetgangers de Marathonweg in twee etappes oversteken, waardoor zij alleen het verkeer uit één richting in de gaten hoeven te houden. Omdat de Marathonweg een belangrijke verbindingsweg in de stad is, voert de aannemer de werkzaamheden voornamelijk in het weekend uit. Dan wordt de Marathonweg ter plekke voor alle verkeer afgesloten. De weekendafsluitingen zijn van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 04.00 uur van 8 tot 11 oktober en van 15 tot 18 oktober. Mocht er tijdens de werkzaamheden iets tegenzitten, waardoor de planning uitloopt, dan volgt er nog een afsluiting in het weekend van 25 tot 28 oktober.

Omleidingsroutes

Tijdens de weekendafsluitingen worden meerdere omleidingsroutes ingesteld, waarbij vrachtverkeer en ander gemotoriseerd verkeer van elkaar gescheiden worden om de verkeersoverlast te minimaliseren. Doorgaand verkeer uit het noorden (A20) wordt via de Floris de Vijfdelaan, de Dirk de Derdelaan, de Dr. Wiardi Beckmansingel en de Arij Koplaan omgeleid. Verkeer uit het zuiden (Maassluissedijk) zal via de Deltaweg, de Van Beethovensingel, de Maassluissedijk en de Marnixlaan worden omgeleid. Het vrachtverkeer wordt al op de A20/A4 omgeleid, zodat niet afrit 8 van de A20 (Marathonweg) wordt gebruikt, maar afrit 16 van de A4 (Vlaardingen Oost). Het vrachtverkeer wordt vervolgens via de Kesperweg en de Deltaweg geleid.

Asfalteren fietspad Schiedamsweg

Op de Schiedamseweg ten oosten van het Verploegh Chasséplein gaan we de bestaande fietspaden asfalteren, waardoor ze comfortabeler en verkeersveiliger worden. Ook brengen we hier schuine stoepranden aan, waardoor fietsers die uit balans raken minder snel vallen. De werkzaamheden starten half oktober en duren ongeveer zes weken. Fietsers worden tijdens werkzaamheden omgeleid via het voetpad.

Mobiliteitsagenda 2021

Het Actieplan Mobiliteit vormt het spoorboekje tot 2030 voor een verkeersveilig, bereikbaar en gezond Vlaardingen. De gemeente heeft ook een Mobiliteitsagenda opgesteld, met daarin concrete activiteiten voor de komende drie jaar. Ondertussen zijn we aan de slag met de verkeersveiligheidsprojecten voor dit jaar.