Maatwerk-aanpak voor statushouders in Vlaardingen

De eerste groep van 10 Vlaardingse statushouders is van start gegaan bij De Maatwerkplaats. Dit houdt in dat ze persoonlijke begeleiding en ondersteuning krijgen van een coach en dat ze samen met die coach een plan maken dat aansluit op hun persoonlijke situatie. Op die manier wil de gemeente ervoor zorgen dat de nieuwe Vlaardingers actief meedoen in onze stad. Wethouder Jacky Silos nam een kijkje bij een taalles bij Buurtpunt Groot Ambacht.

Foto van wethouder Jacky Silos op bezoek bij een taalles ihkv De Maatwerkplaats

Statushouders - mensen met een verblijfsvergunning voor in elk geval vijf jaar - moeten inburgeren. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en gaan werken, betaald of als vrijwilliger. Daarbij lopen ze vaak op tegen problemen. De 100 Vlaardingse deelnemers die tot 2022 meedoen aan De Maatwerkplaats hebben moeite met het vinden van (vrijwilligers)werk door bijvoorbeeld analfabetisme, psychosociale problemen en posttraumatische stress. Uit ervaringsonderzoek weten we dat intensieve begeleiding en meer maatwerk tot betere resultaten leidt.

Meedoen

De maatwerk-aanpak gaat niet alleen over het leren van de taal en het vinden van een baan, maar ook om zaken als gezondheid, uitvinden wat je wilt en kunt en meedoen in de samenleving. De deelnemers geven aan dat ze het fijn vinden dat de taallessen zo praktijkgericht zijn waardoor ze er meteen iets aan hebben. Ze willen graag een betaalde baan en hopen dat ze door dit traject verder komen. Overigens is meedoen in De Maatwerkplaats geen vrijblijvende exercitie: zowel de statushouders als de gemeente hebben rechten én plichten en trekken hierin samen op.

Samenwerking

De gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maasluis werken samen in De Maatwerkplaats. Met behulp van een subsidie van het Europese Fonds voor asiel, migratie en integratie zullen in totaal 250 statushouders meedoen, waarvan 100 in Vlaardingen. Vanaf 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. De lessen en ervaringen opgedaan in De Maatwerkplaats worden hierin meegenomen. Dinsdag 17 maart is de officiële aftrap van De Maatwerkplaats in het stadhuis van Maassluis.