Maatregelen en investeringen in zorg en ondersteuning

Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2022 vastgesteld

De gemeente Vlaardingen heeft vandaag het Uitvoeringsplan 2022 Sociaal Domein vastgesteld. In dit plan staan maatregelen om in 2022 tot verbeteringen en besparingen in het sociaal domein te komen. De maatregelen en investeringen in het Uitvoeringsplan tellen op tot besparingen van ongeveer € 3,5 miljoen voor de gemeente Vlaardingen in 2022.

Wethouder Jacky Silos: “In Vlaardingen wonen relatief veel (kwetsbare) inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Om deze zorg en ondersteuning ook in de toekomst te kunnen blijven bieden aan die mensen die het echt nodig hebben, moeten we nu maatregelen nemen. Het betekent ook nu investeren in het (op termijn) verbeteren van zorg en ondersteuning.”

Maatregelen 

De maatregelen in dit uitvoeringsplan voor 2022 zijn voor het grootste deel een voortzetting van wat in 2021 is ingezet. Dan gaat het bijvoorbeeld om het afschaffen van een regeling waarmee inwoners tegen gereduceerd tarief extra uren huishoudelijke hulp in konden kopen en het beperken van de doelgroep voor wie de Rotterdampas tegen een reductietarief kan worden aangeschaft tot mensen met een minimuminkomen. 

Investeringen 

Naast versoberingen, investeert de gemeente ook in verbeteringen van de zorg en ondersteuning aan inwoners. Zo zijn 1 april jl. de eerste praktijkondersteuners jeugd bij huisartsenpraktijken gestart en breiden we dit aantal de komende jaren verder uit over de stad. Praktijkondersteuners kunnen kinderen en jongeren kortdurend helpen en begeleiden bij sociaal-emotionele en psychische klachten. We verwachten dat hierdoor minder kinderen en jongeren gebruik hoeven te maken van (duurdere) specialistische jeugdhulp. Voor ouders en kinderen is het bovendien prettig dat de begeleiding laagdrempelig en dichtbij huis is. 

Ook gaat de gemeente extra geld investeren om de uitvoering van het vastgesteld mantelzorgbeleid mogelijk te maken. We weten immers dat er veel gevraagd wordt van mantelzorgers, zeker omdat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Om mantelzorgers hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen, investeert de gemeente de komende jaren hierin, om te voorkomen dat zij overbelast raken.