Wie is verantwoordelijk voor wat?

Vraag

Wie is verantwoordelijk voor wat?

Antwoord

De maatregelen rondom verkeer zijn in handen van Rijkswaterstaat. De gemeente draagt zorg voor de openbare orde. Het gezamenlijke doel is om de situatie beheersbaar te houden en de overlast voor Vlaardingen te beperken.