Wat is er geregeld voor vrachtwagenchauffeurs die hun papieren niet op orde hebben?

Vraag

Wat is er geregeld voor vrachtwagenchauffeurs die hun papieren niet op orde hebben?

Antwoord

Uitgaande van een basisscenario van 10 % onvoorbereid vrachtverkeer zouden circa 80 vrachtwagenchauffeurs per dag hun papieren voor de overtocht niet op orde hebben en dus geen toegang krijgen tot het veerhaventerrein. Zij kunnen terecht op het tijdelijke parkeerterrein bij DFDS zelf. Dit is 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar. Op dit terrein geldt een verbod voor gevaarlijke stoffen.

Voor het geval dat er toch meer vrachtwagens opgevangen moeten worden, heeft de gemeente een terrein aan de Waterleidingstraat aan Rijkswaterstaat beschikbaar gesteld als secundaire parkeerlocatie. Hier zijn ook 80 parkeerplaatsen beschikbaar. Rijkswaterstaat voorziet het terrein van een hekwerk met camerabewaking, beveiligers (24 uur per dag) en kleinschalige (sanitaire) voorzieningen. Aan het gebruik van de Waterleidingstraat is een aantal voorwaarden verbonden, zoals een verbod voor gevaarlijke stoffen en specifieke openingstijden (van 06.00 uur tot 21.00 uur). Hierdoor is overnachten op het terrein niet mogelijk en wordt hinder voor omwonenden beperkt. Vanaf 18.00 uur worden vrachtwagens niet meer naar het terrein aan de Waterleidingstraat verwezen. Om ook voorbereid te zijn op het worst case scenario waarbij 30% van de vrachtwagens de papieren niet tijdig op orde heeft, heeft Rijkswaterstaat opvanglocaties in Maasdijk (steunpunt Rijkswaterstaat langs de A20) en op de Maasvlakte beschikbaar.