Maatregelen bij gewijzigde douaneregels Brexit

Vanwege de gewijzigde handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 verwachten Rijkswaterstaat en de gemeente files door vrachtverkeer voor DFDS Seaways. Naar verwachting beschikken niet alle vrachtwagenchauffeurs over de benodigde douanepapieren voor de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor kan vertraging ontstaan aan de gate van de veerdienst aan de Vulcaanweg. Rijkswaterstaat treft, in samenwerking met de gemeente en andere partijen, maatregelen om het verkeer in goede banen te leiden.

Omleiding brexit

Om files te verminderen, heeft Rijkswaterstaat samen met de gemeente verkeerscirculatieplannen opgesteld. Zo wordt het vrachtverkeer via de Vulcaanweg, het Sluisplein, de Oosthavenkade en de Koningin Wilhelminahaven Noordzijde naar DFDS geleid als er files ontstaan tot aan Vijfsluizen. Een langere route naar DFDS zorgt voor minder files bij Vijfsluizen en op de A4.

Opvang van gestrande vrachtwagens

Vrachtwagens die niet over de juiste douanepapieren beschikken, worden vanaf de gate van DFDS naar een opvanglocatie elders op het DFDS-terrein geleid. Hier kunnen 80 vrachtwagens parkeren. Deze opvanglocatie heeft een eigen inrit aan de Schiedamsedijk bij het Benelux Workpark. Als er meer vrachtwagens moeten worden opgevangen, kunnen deze parkeren op een ingericht parkeerterrein aan de zuidzijde van de Waterleidingstraat. Daar kunnen ook 80 vrachtwagens terecht. Chauffeurs mogen hier niet overnachten. Verder worden vrachtwagens met gevaarlijke stoffen niet toegelaten op beide terreinen.
Om ook voorbereid te zijn op het scenario waarbij veel meer vrachtwagens dan verwacht de papieren voor de overtocht niet tijdig op orde hebben, stelt Rijkswaterstaat nog twee opvanglocaties beschikbaar, namelijk in Maasdijk (zoutdepot Rijkswaterstaat langs de A20) en op de Maasvlakte.

Routeadviezen overig verkeer

Verkeersregelaars begeleiden de vrachtwagens die geen toegang tot de DFDS-gate krijgen naar de opvanglocaties. Ook op de omleidingsroute via de KW-haven zorgen verkeersregelaars voor de verkeersveiligheid  en voor de doorstroming van het overige verkeer van en naar de daar gevestigde bedrijven en woningen. Verder krijgen automobilisten via informatieborden langs de wegen in Vlaardingen en via matrixborden boven de snelweg advies over alternatieve routes bij files. 

Hoe lang duurt de overlast?

De inschatting is dat de verkeersdrukte maximaal zes weken duurt. In die periode loopt het afhandelen volgens de gewijzigde douaneregels naar verwachting steeds soepeler en hebben ook de vrachtwagenchauffeurs steeds vaker hun papieren op orde.

Aanleggen en inrichten parkeerlocaties

Rijkswaterstaat is gestart met het aanleggen van de opvanglocatie op het DFDS-terrein en het inrichten van het terrein aan de Waterleidingstraat. Half december moeten de voorbereidingen klaar zijn.