Maak kennis met de Adviesraad Sociaal Domein

Kent u de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen al? De adviesraad wilt u met enige regelmaat gaan informeren over activiteiten en over de verschillende onderwerpen die spelen binnen het sociaal domein van Vlaardingen.

logo adviesraadDe Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen bestaat uit 11 enthousiaste en betrokken inwoners. Zij komen regelmatig bij elkaar en geven advies aan burgemeester en wethouders als het gaat om zaken die in het sociaal domein spelen. Dan gaat het om Wmo-zaken, bijvoorbeeld om het aanvragen van een traplift of aanpassing van een toilet, om huishoudelijke hulp of hulp bij armoede en schulden, om ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal of om de zorg en ondersteuning van de jeugd.

Uitvoering volgen

De adviesraad is onafhankelijk, doet niet aan directe belangenbehartiging of klachtbehandeling en gaat ook niet op de stoel zitten van de gemeenteraad of van cliëntenraden. De aandacht richt zich primair op beleidsvorming, maar om goed gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan het college van B&W is het natuurlijk van groot belang om de uitvoering in de praktijk goed te volgen.

Het gaat dus over veel onderwerpen binnen het sociaal domein en de leden van de Adviesraad wil graag op de hoogte blijven wat er op dit gebied speelt in onze stad. Ze houden de actualiteiten in de gemeente goed bij en bezoeken regelmatig organisaties of instellingen, zoals de crisisopvang, ROGplus, buurtcentra, wijkteams en de bibliotheek. Daarnaast  nodigen ze vaak gasten uit die de leden van de Adviesraad bijpraten over allerlei onderwerpen uit het sociaal domein.

Meer weten?

De vergaderingen zijn openbaar en u kunt deze dus bijwonen. Ze worden in de regel gehouden van 18.00 tot 20.00 uur  op het stadhuis. De vergaderdata staan op de website van de adviesraad. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 17 maart.