Maak het verschil als pleegouder

Vlaardingen wil samen met 14 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond meer pleegouders werven. Een pleegouder kan echt het verschil maken. Daarom zetten Pleegzorg-Rijnmond en pleegzorgaanbieders zich in om nieuwe pleegouders te vinden zodat er voor tenminste 100 kinderen in de regio een veilige en stabiele thuissituatie beschikbaar komt.

Soms kan een kind door bepaalde oorzaken (tijdelijk) niet thuis wonen. De opvang in een pleeggezin kan dan een goed alternatief zijn. In Vlaardingen zijn op dit moment ongeveer 70 pleegouders. Wethouder Jacky Silos: "'Elk kind heeft recht op een veilig thuis, ook als je ouders dat even niet kunnen bieden. Pleeggezinnen hebben een belangrijke maatschappelijke taak doordat zij kinderen de steun, warmte en geborgenheid bieden die hun eigen ouders (tijdelijk) niet kunnen geven. Zeker in tijden van corona, waarin we zien dat spanningen binnen het gezin soms flink kunnen oplopen, is de zorg die pleegouders bieden van onschatbare waarde.” 

Deeltijd, kortdurend of langdurig

Wat veel mensen niet weten is dat je op verschillende manieren pleegouder kan zijn. Kinderen zijn niet altijd langdurig in een pleeggezin. Soms zijn kinderen al geholpen als zij bijvoorbeeld een aantal dagdelen of dagen per week worden opgevangen in een gezin. Bij kortdurende opvang groeit een kind voor een periode van maximaal twee jaar op bij een pleegouder. En soms wordt duidelijk dat ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Dan blijft het kind bij een pleeggezin wonen, vaak tot het volwassen is.

Opvang in eigen omgeving

Vlaardingen is samen met de gemeenten Schiedam en Maassluis en enkele pleegzorgaanbieders een pilot netwerkpleegzorg gestart. Doel hiervan is om nog meer kinderen op te kunnen vangen in hun eigen vertrouwde netwerk. De drie gemeenten werken al langer samen aan jeugdhulp die nog dichter aansluit op de gezinssituatie en leefomgeving van kinderen. “Pleegzorg is één van de belangrijkste pilaren hierin”, aldus de wethouder Jacky Silos.  

Nieuwe pleegouders nodig

Het werven en voorbereiden van nieuwe pleegouders gebeurt vanwege corona op dit moment via online bijeenkomsten, webinars en persoonlijke videogesprekken. Daarnaast wordt ook altijd gezocht naar mogelijkheden voor persoonlijk contact en een bezoek aan huis. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.pleegzorgrijnmond.nl. Hier vindt u de pleegzorgorganisaties in Rotterdam-Rijnmond waar u terecht kunt met al uw vragen en waar u zich kunt aanmelden. Ook kunt u een video bekijken waarin Jandino Asporaat op ludieke wijze het gesprek aanknoopt met verschillende pleegkinderen. Neem dus vooral een kijkje als u meer over pleegzorg wilt weten en/of belangstelling heeft als pleegouder.

Pleegzorg Rijnmond

Pleegzorg-Rijnmond is een samenwerking van de 15 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond en de aanbieders van pleegzorg, die zich samen inzetten om nieuwe pleegouders te vinden zodat er voor tenminste 100 kinderen in de regio een veilige en stabiele thuissituatie beschikbaar komt.