Kwijtschelding van afvalstoffenheffing vertraagd

Dit jaar zouden AOW-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten met iets meer spaargeld op hun rekening mogelijk kwijtschelding van de afvalstoffenheffing kunnen krijgen. De grens aan het eigen vermogen om hiervoor in aanmerking te komen, zou worden verhoogd met € 2.000,-. Doordat er landelijk vertraging is opgelopen in het wettelijk mogelijk maken hiervan, kan de Regionale Belasting Groep (RBG) namens de gemeente Vlaardingen de afvalstoffenheffing van deze groep inwoners nog niet kwijtschelden.

Inmiddels heeft de gemeente haar eigen regelgeving zodanig aangepast dat de kwijtschelding voor deze groep inwoners mogelijk gemaakt kan worden zodra de landelijke wetgeving is ingevoerd. Naar verwachting is dat per 1 januari 2023.

Heeft u vragen hierover of wilt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Kijk dan op de website van de RBG www.derbg.nl of neem contact op via (088) 291 1000.