Komst WarmtelinQ stap dichterbij

Het college van burgemeester en wethouders heeft de uitvoeringsovereenkomst vastgesteld en een locatie voor een warmteoverdrachtstation aangewezen. Hiermee komt de aanleg van de WarmtelinQ van Vlaardingen naar Den Haag dichterbij. WarmtelinQ is een ondergrondse leiding die restwarmte uit de Rotterdamse haven door Zuid-Holland voert waar het kan worden gebruikt om huizen en bedrijven te verwarmen. Restwarmte is een van de alternatieven voor het gebruik van aardgas. In september kan in Vlaardingen de eerste schep de grond in voor de leiding van Vlaardingen naar Den Haag.

Op dit moment vinden er al voorbereidende werkzaamheden plaats in Vlaardingen. Zo werd in juni het fietspad aan de noordzijde van de Zwanensingel afgesloten. Dat was nodig voor de veiligheid van de fietsers omdat werkverkeer de Cricketweg op en af rijdt.  Fietsers kunnen nu gebruik maken van het fietspad aan de andere zijde van de weg, dat verbreed is. 

Vanaf september gaat de aanleg van WarmtelinQ in Vlaardingen echt beginnen. Weggebruikers krijgen dan te maken met omleidingen, tijdelijk opgebroken wegen en stoepen en bouwverkeer. Daarnaast wordt park Achterlangs, waar de leiding komt te liggen, opnieuw ingericht. Een deel van het park dat grenst aan de A4 gaat er straks anders uitzien. Hierover heeft de gemeente samen met WarmtelinQ en Stichting Boombehoud Vlaardingen (SBV) afspraken gemaakt. Zo is bijvoorbeeld gekozen voor een duurzame manier van planten van bomen en struiken. Verder is er gezocht naar een betere verbinding met de parken in Schiedam (Amaliapark) en Vlaardingen (het park bij fietspad Achterlangs). Ook worden de wandel- en fietspaden opgeknapt. De gemeente is nog in gesprek met WarmtelinQ en Stichting Boombehoud Vlaardingen over de detailuitwerking van de plannen.  

Groene pleinen

Niet alleen het huidige groen dat tijdens de werkzaamheden moet wijken voor de aanleg van de WarmtelinQ wordt gecompenseerd. Ook komt er nieuw groen bij. De gemeente krijgt namelijk nog extra geld van WarmtelinQ als compensatie om te besteden aan het vergroenen van pleinen.   

Wilt u meer weten over de plannen of over werkzaamheden? Kijk dan op www.warmtelinq.nl.