Kijkje in toekomst Broekpolder

Even ontsnappen aan de drukte van alle dag? In de Broekpolder zet u de tijd even helemaal stil. Frisse wind door de haren, ochtendmist aan uw wimpers, de vogels, spelende kinderen, de eerste herfstkleuren. Al uw zorgen over vandaag en morgen even naar de achtergrond. Met alle partners in de Broekpolder, zorgt de gemeente er graag voor dat dat behouden blijft voor nu en in de toekomst. Daarom is de gebiedsvisie Broekpolder gemaakt.

Het is handig om een duidelijk beeld te hebben van wat we met de Broekpolder willen in de toekomst. Zo kunnen we met de diverse partners bij elk besluit en elke ontwikkeling dat toekomstbeeld voor ogen houden. Daarom heeft de Federatie Broekpolder deze visie in samenwerking met de gemeente gemaakt. De basis voor het plan is dat de Broekpolder een gebied is met ruimte voor rust, natuur, recreatie, sport en cultuureducatie en dat moet het natuurlijk ook blijven. 

De visie is inmiddels afgerond en ligt ter inzage op het stadskantoor in de publiekshal en via pagina over de Broekpolder op deze website. Tot 12 november kunt u een reactie indienen op het plan via het contactformulier onder vermelding van ‘Inspraak visie Broekpolder’.

Wij willen u graag in overweging geven om in uw inspraakreactie ook aandacht te besteden aan uw mening of de inhoudelijke invulling van de volgende punten:

  • Het bieden van kansen voor horeca in de intensieve zone, bijvoorbeeld bij de nog te creëren centrale entree/parkeervoorziening op de plek van de voormalige gemeenteopslag van aan de Watersportweg. In de groene en lichtgroene zone zien wij geen ruimte voor horeca;
  • Verbetering van de ontsluiting zowel voor parkeren als infrastructuur en bewegwijzering;
  • De visie biedt ruimte voor de plannen van Masamuda. Voor de uiteindelijke realisatie is de stichting Masamuda aan zet;
  • Voor standplaatsen voor koffie en ijs en dergelijke is ruimte langs de Watersportweg en Broekpolderweg mogelijk.