Kijk informatieavond Marathonweg terug

De gemeente gaat de Marathonweg vernieuwen. De werkzaamheden starten na de zomervakantie van 2021 en duren tot in 2022. De ingrepen verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer én verminderen geluidsoverlast. Op dinsdag 29 juni lichtte de gemeente via een livestream de plannen toe. Zo’n 150 kijkers volgden de avond en stelden vragen via de chat.

Kijk de avond terug via www.vlaardingen.nl/marathonweg.

De gemeente begint na de zomervakantie ter hoogte van de fietsoversteek met de Zuidbuurtseweg. Hier komt een middeneiland, waardoor fietsers en voetgangers de Marathonweg in twee etappes kunnen oversteken.
Op het kruispunt met de Marnixlaan, nu een voorrangskruispunt, komen verkeerslichten en nieuwe voorsorteervakken. Op het kruispunt van de Marathonweg met de Floris de Vijfdelaan en de Billitonlaan vervangt de gemeente de bestaande verkeerslichten, zodat ze in de toekomst kunnen werken op intelligente software en daardoor beter kunnen reageren op het aanwezige verkeer. Ook komen hier meer voorsorteervakken. Tot slot wil de gemeente het kruispunt met de Westlandseweg/A20 flink aanpassen. De gemeente bespreekt momenteel met Rijkswaterstaat en bouwconsortium BAAK, die de Blankenburgverbinding aanlegt, of de oprit naar en de afrit van de snelweg aangepast kunnen worden. Na de zomer volgt hierover uitsluitsel. Verder krijgt de gehele Marathonweg, met uitzondering van kruispunten en bochten, geluidsreducerend asfalt. 

Werk in fases

Wethouder Bart Bikkers: “Het uitgangspunt is om met het beschikbare budget het meest optimale resultaat te bereiken. In totaal is voor de reconstructie van de kruispunten op de Marathonweg ruim 6 miljoen euro beschikbaar. We combineren gemeentelijk budget met bijdragen van het Rijk en van de MRDH. We gaan het werk in fases aanpakken. Omdat de Marathonweg een drukke verkeersader is, willen we zoveel als mogelijk alleen in het weekend of in de nachtelijke uren rijbanen afsluiten en het verkeer verder zo goed mogelijk doorgang bieden.”

Veel vragen

Over de plannen voor de Marathonweg is sinds 2017 veel gesproken en overlegd. De gemeente heeft de oplossingen en ideeën uit dit verkenningstraject benut voor de huidige aanpak. Tijdens de informatieavond werd nogmaals duidelijk dat sommige omwonenden ook trillingshinder van het verkeer ervaren. Momenteel doet de gemeente onderzoek naar een mogelijke oplossing om dit te verminderen. Wilt u meer weten hierover en over andere onderwerpen die aan de orde kwamen? Kijk de online informatieavond terug en/of lees meer op de pagina over de Marathonweg.