KLiK Vrijwilligers traint acht nieuwe vertrouwenscontactpersonen

Steeds meer vrijwilligersorganisaties stellen een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan en dat is een goede ontwikkeling! KLiK vrijwilligers trainde onlangs acht nieuwe VCP’s voor verschillende organisaties. Het laat zien dat steeds meer organisaties werk maken van hun veiligheidsbeleid.

De VCP biedt de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten. Een VCP biedt een luisterend oor en is een ‘zorgzame wegwijzer’. Als het nodig en gewenst is, kan de VCP iemand gericht leiden naar hulpverlening of samen bepalen wat de vervolgstappen worden. De VCP is dus hét aanspreekpunt binnen de organisatie, maar geen hulpverlener.

Waarom een VCP binnen uw organisatie?

Bij uw vrijwilligersorganisaties heeft u met veel verschillende mensen te maken en waar groepen mensen zijn, kan ongewenst gedrag voorkomen. Als organisatie kunt u ter preventie al veel doen, denk aan een gedragscode, verklaring omtrent gedrag (VOG) en de VCP. 

Uitspreken en afspreken welk gedrag u binnen de organisatie wel (en niet) wil zien, is goed. Maar zelfs dan kan ongewenst gedrag voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) seksuele intimidatie en/of misbruik, pesten of zorgen over vrijwilligers. Dit zijn vaak zorgen en onderwerpen die men in vertrouwen wil bespreken. Daar is de VCP de meest geschikte persoon voor.  
Het ontbreken van een luisterend oor of iemand die raad geeft, maakt het moeilijker voor vrijwilligers om ongewenst gedrag te bespreken. Mede hierdoor zien slachtoffers er vaak van af hun klacht te melden en blijven ongewenste en onveilige situaties voortbestaan. Daarom is het belangrijk om een VCP binnen uw organisatie te hebben. 

Maak werk van sociale veiligheid!

Heeft u vragen over hoe u als organisatie kunt werken aan een sociaal veilige omgeving? Neem dan contact met op met KLiK Vrijwilligers via (010) 248 4000 of www.klikvrijwilligers.nl.

Data eerstvolgende training

De volgende training voor vertrouwenscontactpersonen, die uit twee dagdelen bestaat van 09.30 tot 13.00 uur, vindt plaats op 21 mei (online) en 18 juni op locatie). Aanmelden kan via www.klikvrijwilligers.nl/academie.