Installatie burgemeester Bert Wijbenga

Burgemeester Bert Wijbenga is op donderdag 9 september 2021 officieel geïnstalleerd tijdens een speciale vergadering van de gemeenteraad. U kunt de speech die burgemeester Wijbenga heeft gehouden teruglezen. En u kunt de samenvatting van de installatie bekijken op video.

“Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Gemeenteraad van Vlaardingen, Burgemeesters, Wethouders, Lieve ouders, schoonmoeder en Cora, Gasten en ‘lest best’, inwoners van Vlaardingen

We zijn hier op historische grond. In het jaar 725 werd hier een houten kerkje gesticht en in 1156 een stenen kerk op de terp. Een terp, welke Vlaardingen veilig hield tegen het water van zee en rivier.  Dat was nog ruim een eeuw, voordat Vlaardingen van Graaf Floris V stadsrechten verkreeg in 1273. Stadsrechten, die niet los te zien zijn van de Slag bij Vlaardingen in 1018, waar Vlaardingse strijders Graaf Dirk III van Holland moedig geholpen hadden. Gezamenlijk wonnen we van het “onverslaanbaar geachte” keizerlijke Duitse leger.

Daarmee werd een belangrijke bouwsteen voor de latere onafhankelijke Republiek der Nederlanden gelegd. Over twee jaar is Vlaardingen al 750 jaar een stad en daarmee één van de oudste steden van Holland.

Historie is mooi en geeft identiteit en cultuur. Zo is deze kerk nu het decor van de jaarlijkse, plechtige uitreiking van de Geuzenpenning. En het vrolijke Beiaardier-festival op het mooie carillon. Toch moet de blik voor Vlaardingen evenzeer vooruit, naar de toekomst gericht zijn.

Zo heeft de Gemeenteraad van Vlaardingen voor haar nieuwe burgemeester een duidelijke opdracht voor nu en de nabije toekomst gegeven.

  • Vergroten leefbaarheid
  • Veiligheid bevorderen
  • Samenwerking stadsbestuur bevorderen
  • Imago van Vlaardingen versterken

Vele kinderen hebben ook gezegd wat ze van de burgemeester verwachten in tekeningen met tekst:

  • Aardig zijn voor mensen
  • Streng zijn tegen boeven
  • Mooie kleren aan doen

burgemeester Wijbenga tijdens zijn speech - fotografie Roel Dijkstra

De stad Vlaardingen heeft een indrukwekkende geschiedenis in de haringvangst en maritieme functies. In de 18e eeuw de onbetwistbare nummer één Haringstad van Nederland. In de 19e en 20e eeuw overgegaan naar industriële en logistieke bedrijvigheid. Met de haven als belangrijke asset. Nu is een deel van die werkgelegenheid weg en is heroriëntatie gaande naar andere sectoren; zorg, voedsel, logistiek.  Waar mogelijk in combinatie met opleidingen.

De keuze voor een ‘woonstad’ is gemaakt, maar hoe zorg je dat er nu snel goede woningen worden gerealiseerd in aantrekkelijke wijken en buurten. Kunnen we profiteren van de goede ‘flow in vastgoed-economie’? Vlaardingen verwelkomt graag duizenden nieuwe inwoners komende jaren. De groene kwaliteit wil Vlaardingen dan wel behouden, want die wordt nu gezien als meest gewaardeerde kenmerk van de stad door de bewoners.

En terwijl er veel te genieten, wonen, leren en beleven valt voor vele bewoners, is er ook een groep die achterblijft. Er zijn buurten, waar teveel mensen in de bijstand zitten, te veel kinderen slecht op school presteren, te veel jongeren voor criminaliteit kiezen. Buurten, die al vele jaren stilstaan in plaats van verbeteren. Buurten die onze bestuurlijke aandacht verdienen, om te voorkomen dat daar opgroeien, betekent opgroeien in niet meer in te halen achterstand in het leven.

Die opdracht van de raad, de historie en cultuur van de stad, de kansen en kracht van de stad, en tegelijkertijd de pittige uitdagingen. Dat alles bij elkaar vormt de mix, waar ik me toe uitgedaagd en gemotiveerd voel. De reden om uw burgemeester te willen zijn.

De komende tijd zult u mij tegenkomen. Luisteren naar de verhalen, de wensen en suggesties van vele Vlaardingers. Ontmoeten en luisteren is mijn eerste agenda.

Velen van U, hier aanwezig, zal ik vragen mee te denken en mee te helpen. Mee helpen om in  Vlaardingen waardevolle zaken te behouden. Mee helpen om komende jaren bestaande problemen aan te pakken. Meehelpen om tegelijkertijd sterker en mooier te worden. Op zoek naar groei en bloei van deze Haringstad aan de Nieuwe Maas.

Samen met de wethouders en de ambtenaren is er voldoende werk aan de winkel. Ik zie er naar uit dat met elkaar op te pakken. Met steun van de griffie en met positief-kritische inbreng van de Gemeenteraad, gaat dat lukken. Vlaardingen nog beter maken, of in meer eigentijdse taal, Vlaardingen nog Vetter maken.

Ik dank de velen, die mij steunden naar deze stap. Commissaris Jaap Smit, burgemeester Aboutaleb, de Minister van BZK, maar vooral de gemeenteraad van Vlaardingen.

Dankuwel”

overdracht voorzittershamer door Lianne van Kalken - fotografie Roel Dijkstra